<![CDATA[Catehetica]]> http://www.catehetica.ro Tue, 19 Sep 2017 16:35:04 +0300 (Cristian Stavriu) adrian.bardan@a3d.ro http://www.catehetica.ro/cms-resources/images/mainImage/1-hhq_5074-135x999.jpg <![CDATA[Catehetica]]> http://www.catehetica.ro Zend_Feed ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Duminica dinaintea Inaltarii Sf. Cruci 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dinaintea-inaltarii-sf--cruci-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dinaintea-inaltarii-sf--cruci-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPredică Ortodoxă
Convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim fariseul
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci 2017
Pr. Cristian Stavriu
Parohia Afumați I

DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI 2017
CONVORBIREA LUI IISUS CU NICODIM
Sf. Ap. Ev. Ioan 3, 1-17

„Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea? Adevărat, adevărat zic ţie, că noi ceea ce ştim vorbim şi ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiţi. Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede cele cereşti? Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.”

APOSTOL LA DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI 2017
CONVORBIREA LUI IISUS CU NICODIM
Epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel 6, 11-18

Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.”

]]>
Sun, 10 Sep 2017 19:18:45 +0300 educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe Sfanta Cruce inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Tanarul Bogat 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/tanarul-bogat-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/tanarul-bogat-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPredică Ortodoxă
Tanarul Bogat 2015
Duminica a XII-a dupa Pogorarea Duhului Sfant
Pr. Cristian Stavriu
Parohia Afumați I

DUMINICA A DOUSPREZECEA DUPĂ RUSALII
PILDA TÂNĂRULUI BOGAT 2017
PREDICĂ DESPRE MOȘTENIREA INTERIOARĂ
Sf. Ap. Ev. Matei 19, 16-26

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare şi l-a zis: Învăţătorule bun, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: de ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu; iar dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile. Care, a zis el? Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrănare, să nu furi, să nu fii martor mincinos; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Tânărul I-a zis: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi  urmează Mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Atunci Iisus a zis către ucenicii Săi: adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, auzind acestea, s-au tulburat foarte tare şi I-au zis: cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputinţă, însă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.”

APOSTOLUL DIN DUMINICA A DOUSPREZECEA DUPĂ RUSALII
PILDA TÂNĂRULUI BOGAT 2017
Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel 15, 1-11

Fraţilor, vă aduc aminte Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi, prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o - dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar - căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; după aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor; iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui, care este în mine, n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut.”

]]>
Sun, 27 Aug 2017 18:14:16 +0300 educatia tinerilor si copiilor trezire duhovniceasca increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa lepadare de credinta inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pilda Datornicului Nemilostiv 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-datornicului-nemilostiv-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-datornicului-nemilostiv-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a unsprezecea după Pogorârea Duhului Sfânt/
Pilda datornicului nemilostiv 2015 / 
Predică despre iertare
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A UNSPREZECEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT (RUSALII)
PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV 2015
PREDICĂ DESPRE IERTARE
Sf. Ap. Ev. Matei 18, 23-35

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Şi, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui, pe copii şi toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a ingenunchiat şi se închina lui, zicând: doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, când a ieşit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul dintre tovarăşii săi, care îi era dator o sută de dinari, şi, punând mâna pe el, îl strângea de gât şi-i zicea: plăteşte-mi ce-mi eşti dator. Atunci tovarăşul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniţă până când va plăti datoria. Atunci tovarăşii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte şi, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare, nu se cădea să ai milă de tovarăşul tău, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot aşa va face şi Tatăl Meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greşelile lui.”

APOSTOLUL 
DUMINICA A UNSPREZECEA DUPĂ RUSALII
PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV 2015
Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel 9, 2-12

Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este. N-avem, oare, dreptul să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi Legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, trebuie să treiere cu nădejdea că va avea parte de roade». Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.”

]]>
Sun, 20 Aug 2017 22:04:25 +0300 educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa pedeapsa talcuiri din sfanta scriptura ascultarea de duhovnic inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu calea mantuirii
<![CDATA[Adormirea Maicii Domnului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/adormirea-maicii-domnului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/adormirea-maicii-domnului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017/
Praznic Împărătesc al Maicii Domnului / 
Hramul Parohiei Afumați I
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC ÎNCHINAT MAICII DOMNULUI
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017
Sf. Ap. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea.
Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: aşa este, dar fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.”

APOSTOL LA PRAZNICUL ÎMPĂRĂTESC ÎNCHINAT MAICII DOMNULUI
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017
Epistola către Filipeni a Sf. Ap. PAvel 2, 5-11

Fraţilor, gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte de cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt, şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.”

]]>
Wed, 16 Aug 2017 15:30:31 +0300 Maica Domnului Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox Vieti de Sfinti
<![CDATA[Vindecarea lunaticului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-lunaticului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-lunaticului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a zecea după Pogorârea Duhului Sfânt/
Vindecarea lunaticului2017 / 
Predică despre îndrăcire
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A ZECEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA LUNATICULUI 2017
Sf. Ap. Ev. 17, 14-23

În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi l-a certat Iisus şi diavolul a ieşit din el, şi copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii I-au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: din pricina necredinţei voastre; căci adevărat vă spun vouă că: de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi cu neputinţă pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.”

APOSTOLUL DIN DUMINICA A ZECEA DUPĂ RUSALII
Epistola I către Corinteni a Sf. Ap. PAvel 4, 9-16

Fraţilor, mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă, înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.”

]]>
Wed, 16 Aug 2017 13:57:02 +0300 vindecare Cuvinte de Folos indracire dreapta socotinta invatatura de credinta ortodoxa necredinta talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Inmultirea Painilor 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a opta după Pogorârea Duhului Sfânt/
Înmulțirea Painilor2017 / 
Predică despre Sfânta Euharistie
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A OPTA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNMULȚIREA PÂINILOR 2017
Sf. Ap. Ev. Matei 14, 14-22

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”

APOSTOLUL LA DUMINICA A OPTA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Epistola Întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel
I Corinteni 1, 10-17

Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.

]]>
Tue, 01 Aug 2017 22:46:17 +0300 Sfanta Impartasanie Sfintele Taine educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe Spovedanie inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Vindecarea slabanogului din Capernaum 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /

Duminica a șasea după Pogorârea Duhului Sfânt/

Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2017 / 
Rugăciunea lui Iisus / 
Predica Ortodoxa /

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DIN CAPERNAUM 2016
Sf. Ap. Ev Matei 9, 1-8

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.”

 

Ap. Romani 12, 6-14

Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.”

]]>
Sun, 16 Jul 2017 19:02:43 +0300 vindecare talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu lepadare de credinta educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Vindecarea slugii sutasului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a patra după Pogorârea Duhului Sfânt/
Bindecarea slugii sutasului 2017 / 
Voievodul Ștefan cel Mare si Sfant / 
Sf. Părinți de la al IV-lea sinod ecumenic /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A PATRA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLUGII SUTAȘULUI 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 8, 5-13

În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni şi-l voi tămădui. Dar sutaşul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu; căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i zic acestuia: du-te, şi se duce; şi celuilalt: vino, şi vine; şi servitorul meu zic: fă aceasta, şi face. Auzind acestea, Iisus S-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Drept aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi se vor odihni cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în împărăţia cerurilor; iar fiii împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: du-te, şi, după ce ai crezut, fie ţie! Şi s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.”

Apostolul Tit 3, 8-15

Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.”

]]>
Sun, 02 Jul 2017 22:30:48 +0300 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu educatia tinerilor si copiilor sfintii parinti vindecare credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Duminica Sfintilor Romani 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a doua după Pogorârea Duhului Sfânt/
Duminica Sfinților Români 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

 

DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII (POGORÂREA DUHULUI SFÂNT)
DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI 2017
SF. AP. EV. Matei 5, 14-16; 10, 32-33; 17-18, 22

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tătăl vostru Cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Feriți-vă de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul; la dregători și la împărați veți fi duși pentru Mine, spre mărturie lor și păgânilor; și veți fi urâți de toți pentru numele Meu, dar cel care va răbda până la sfârșit acela se va mântui.”

DUMINICII TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI
Epistola Sf. Ap. Pavel către Romani 2, 10-16

Fraţilor, mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii, care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc, sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.”

]]>
Sun, 18 Jun 2017 14:05:19 +0300 talcuiri din sfanta scriptura sfintii inchisorilor sfintii parinti Vieti de Sfinti inregistrari audio ortodox inregistrari video ortodox credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu educatia tinerilor si copiilor Familia Ortodoxa
<![CDATA[Sfanta Treime 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sfanta-treime-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sfanta-treime-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Luni după Duminica a opta după Paști/
Sfânta Treime 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

 

SFÂNTA TREIME 2017
Sf. Ap. Ev. Matei 18, 10-22


„Zis-a DOMNUL : căutaţi ca să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mai mici , căci vă spun vouă că îngerii lor din ceruri totdeauna privesc faţa Tatălui Meu , care este în Ceruri ; căci Fiul OMULUI ,a venit să mântuiască pe cei pierduţi . Ce vi se pare ? Dacă un om are o sută de oi şi i se rătăceşte una din ele, au (oare ) nu lasă pe cele 99 în munţi şi se duce de caută pe cea rătăcită ? Şi dacă se întâmplă să o găsească , adevărat vă spun vouă că se bucură de ea mai mult ,decât de cele 99 , care nu s-au rătăcit. Tot aşa , nu este voia Tatălui vostru , cel din ceruri ,ca să piară vreunul dintre aceştia mai mici.
De-ţi va greşi fratele tău , mergi şi-l mustră între tine şi el singur ; dacă te va asculta , ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta , mai ia împreună cu tine încă unul sau doi, ca prin gura a două sau trei mărturii să se sprijine orice cuvânt. Iar de nu-i va asculta  pe ei , spune-l soborului Bisericii ;şi de nu va asculta nici de sobor, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.Adevărat vă spun vouă : oricâte veţi lega pe pământ ,vor fi legate şi în Cer ; şi oricâte veţi dezlega pe pământ , vor fi dezlegate şi în Cer.Iarăşi vă spun vouă că ,dacă doi dintre voi se vor uni pe pământ pentru un lucru pe care îl vor cere ,se va da lor de Tatăl Meu , care este în Ceruri. Căci unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.

]]>
Wed, 07 Jun 2017 19:50:22 +0300 predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa sfanta scriptura Sfanta Traditie sfintii parinti talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu probleme de viata pronia divina
<![CDATA[Pogorarea Duhului Sfant 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica CINCIZECIMII /
Pogorârea Duhului Sfânt 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 2016
RUSALIILE
DUMINICA CINCIZECIMII

Sf. Ap. Ev. Ioan 7:37-53, 8:12


Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

APOSTOLUL CINCIZECIMII - RUSALIILE 2017
Duminica a opta după Paști
Evrei 11, 33-40; 12, 1-2

Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. Li s-au arătat nişte limbi ca de foc care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioşi din fiecare neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toţi se mirau şi se minunau zicând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?! 8 Cum de îi auzim, fiecare dintre noi, vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut?! 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asiadin Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părţile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, pe toţi îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările măreţe ale lui Dumnezeu!“ Toţi erau uimiţi şi nedumeriţi şi se întrebau unul pe altul: „Ce vrea să însemne aceasta?“ Alţii însă îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!“

Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit astfel:

– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele mele! 15Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zici aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel: În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii voştri vor vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor visa visuri! Chiar şi peste slujitorii Mei şi slujitoarele Mele voi turna din Duhul Meu în acele zile şi vor profeţi. Voi face minuni sus în cer şi semne jos pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a Domnului. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de legeDumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin! De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limbaj. Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor" şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta! Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!ată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi! Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:

– Fraţilor, ce să facem?

Petru le-a răspuns:

– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristosspre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!

Şi cu multe alte cuvinte el mărturisea şi îi îndemna zicând:

– Mântuiţi-vă din mijlocul acestei generaţii corupte!

Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun; îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după cum avea nevoie fiecare.În fiecare zi continuau să se întâlnească în acelaşi gând în Templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie şi simplitate a inimii, Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau parte de bunăvoinţă din partea întregului popor. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

]]>
Wed, 07 Jun 2017 19:26:31 +0300 trezire duhovniceasca talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe Biserica Ortodoxa inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu credinta ortodoxa
<![CDATA[Vindecarea orbului din nastere 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a șasea după Paști/
Vindecarea orbului din naștere 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 2017
Sf. Ap. Ev. Ioan 9, 1 - 38

În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naştere; atunci ucenicii Lui L-au întrebat pe El zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerşetor, se întrebau: nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat: atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns şi a zis: omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului şi te spală. Deci, mergând şi spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este Acela? Nu ştiu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Şi era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Deci, unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei. Dar alţii ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Şi astfel era dezbinare între ei. Deci iarăşi l-au intrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este prooroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinţii celui vindecat de orbire. Aşadar i-au întrebat şi le-a zis: acesta este fiul vostru, despre care voi ziceţi că s-a născut orb? Atunci părinţii lui au răspuns şi l-au zis: ştim că acesta este fiul nostru şi că el s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul; el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinţii lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinţii lui au zis: este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul Acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos, nu ştiu; eu una şiu, că eram orb şi acum văd. Deci l-au întrebat iarăşi: ce ţi-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit! De ce voiţi să auziţi încă o dată? Nu cumva voiţi şi să vă faceţi şi voi ucenici ai Lui? Atunci l-au ocărât şi i-au zis: tu eşti ucenicul Lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este; şi totuşi El a deschis ochii mei. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere. Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns şi i-au zis: în păcate tu te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară şi găsindu-l, l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred într-Însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci cel care vorbeşte cu tine, Acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, şi s-a închinat Lui.”

APOSTOLUL DUMINICII A ȘASEA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 2017
Faptele Sfinților Apostoli 16, 16-34

În zilele acelea, când ne duceam noi, apostolii, la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga zicând: Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea dregătorilor. Şi, ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care sunt iudei, tulbură cetatea noastră, şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele în butuci; iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau. Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta. Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui. Şi el, luându-i la sine în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată. Şi, ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.”

]]>
Sun, 21 May 2017 19:41:29 +0300 vindecare talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox predici ortodoxe sfintii parinti
<![CDATA[Vindecarea slabanogului de la Vitezda 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a patra după Paști/
Vindecarea Slabanogului de la Vitezda 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A PATRA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 5, 1-15

În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui Bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le-a răspuns: Cel care m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.”

APOSTOLUL LA DUMINICA A PATRA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA
FAPTELE APOSTOLILOR 9, 32-42

În zilele acelea, Petru, trecând pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi, fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi, dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.”

]]>
Wed, 10 May 2017 22:01:16 +0300 invatatura de credinta ortodoxa necredinta inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu vindecare predici ortodoxe
<![CDATA[Duminica Tomii - Antipascha 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-tomii--antipascha-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-tomii--antipascha-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica Tomii - Antipascha 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu

/

DUMINICA A DOUA DUPA PASTI
DUMINICA TOMII 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 20, 19-31

În ziua cea dintâi a săptămânii, când s-a înserat şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijloc şi le-a zis: pace vouă! Şi, după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăşi: pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi grăind acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici: am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede! După opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, în casă, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios. Şi a răspuns Toma, şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iar Iisus I-a zis: pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta; iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui.”

APOSTOLUL LA DUMINICA A DOUĂ DUPĂ PAȘTI
DUMINICA TOMII - ANTIPASCHA
Faptele Apostolilor 5, 12-20

În zilele acelea, prin mâinile apostolilor se făceau semne şi minuni multe în popor; şi erau toţi, într-un cuget, în pridvorul lui Solomon. Şi nimeni dintre ceilalţi nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi, ca, venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau. Şi sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună cu el - cei din neamul saducheilor - s-au umplut de pizmă. Şi au pus mâna pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa obştească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopţii, a deschis uşile temniţei şi, scoţându-i, le-a zis: Mergeţi şi staţi drept şi, grăiţi poporului în templu toate cuvintele Vieţii acesteia.”

]]>
Sun, 23 Apr 2017 20:21:58 +0300 educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu lepadare de credinta necredinta talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-intrarii-domnului-in-ierusalim-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-intrarii-domnului-in-ierusalim-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați /
Duminica a șasea din Post - a Floriilor /
Duminica Intrării Domnului în Ierusalim 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A SASEA DIN POST - A FLORIILOR
DUMINICA INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM 2017
Sf. Ap. Ev. Ioan 12, 1-18

Înainte de Paşti cu şase zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazăr, cel care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. Acolo I-au făcut cină şi Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau împreună cu Dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mult preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Decu unul dintre ucenicii Săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-L vândă pe Dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsaţi-o, căci pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea. Şi din iudei, mulţime multă a aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Atunci s-au sfătuit căpeteniile preoţilor, ca şi pe Lazăr să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulţimea de popor care venise la proznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Iar Iisus, aflând un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului; iată împăratul tău vine la tine, şezând pe mânzul asinei. Dar acestea nu le-au înţeles ucenicii Săi la început; ci după ce s-a preamărit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au împlinit. Deci mulţimea care fusese cu El mărturisea cum l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea a ieşit poporul înaintea Lui, pentru că auzise că a făcut această minune.”

APOSTOLUL LA DUMINICA INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM
EPISTOLA CĂTRE FILIPENI
a Sf. Ap. Pavel 4, 4-9

Fraţilor, bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul. Cele ce aţi învăţat şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut la mine, acestea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.”

]]>
Sun, 09 Apr 2017 21:59:30 +0300 educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa Spovedanie inregistrari audio ortodox predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Sf. Ioan Scararul 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--ioan-scararul-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sf--ioan-scararul-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați /
Duminica a Patra din Post - Sf. Ioan Scararul /
Vindecarea lunaticului  2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A PATRA DIN POST
SF. IOAN SCĂRARUL ȘI VINDECAREA LUNATICULUI 2017
Sf. Ap. Ev. Marcu 9, 17-32

„Î n vremea aceea lui Iisus I-a răspuns unul din mulţime: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoată, dar ei n'au fost în stare“. Iar El, răspunzându-le, a zis: „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? până când vă voi răbda? Aduceţi-l la Mine!“ Şi l-au adus la El. Şi, văzându-L, duhul îndată l-a zguduit pe copil; şi căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?“ Iar el a răspuns: „Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă. Dar dacă Tu poţi ceva, ajută-ne, fie-Ţi milă de noi!“ Iar Iisus i-a zis: „Dacă Tu poţi crede, toate-i sunt cu putinţă celui ce crede“. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: „Cred, Doamne!, ajută necredinţei mele!“ Iar Iisus, văzând că năvăleşte mulţimea, a certat duhul cel necurat, zicându-i: „Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el, şi'n el să nu mai intri!“ Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul s'a făcut ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână şi l-a ridicat; şi el s'a sculat în picioare. Şi după ce El a intrat în casă, ucenicii L-au întrebat ei între ei: „De ce noi n'am fost în stare să-l scoatem?“ Iar El le-a zis: „Soiul acesta de demoni prin nimic nu poate ieşi decât numai prin rugăciune şi prin post“. Şi ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea; iar El nu voia să ştie cineva. Că-i învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului Se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe. ”

]]>
Sun, 26 Mar 2017 17:01:48 +0300 sfintii parinti talcuiri din sfanta scriptura invatatura de credinta ortodoxa necredinta inregistrari audio ortodox predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Buna Vestire 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați /
Praznic Imparatesc /
Buna Vestire 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

PRAZNICUL - BUNA VESTIRE 2017
Sf. Ap. Ev. Luca 1, 24-38

În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a şasea lună, îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu într-un oraş din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece şi vei naşte un Fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui Său, David; şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Dar îngerul răspunzând, a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va umbri; pentru aceasta şi sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată şi Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţele ei; şi aceasta este a şasea lună pentru ea, care se numea stearpă; căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău. Şi îngerul a plecat de la ea.”

APOSTOLUL PRAZNICULUI BUNEI VESTIRI 
Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel
Ap. Evrei 2, 11-18

Fraţilor, Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc dintr-Unul sunt toţi; de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţi, zicând: «Spune-voi fraţilor mei numele Tău. În mijlocul Bisericii Te voi lăuda». Şi iarăşi: «Eu voi fi încrezător în El»; şi iarăşi: «Iată Eu şi pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu». Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa. Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să Se asemene fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curăţirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să le ajute.”

]]>
Sun, 26 Mar 2017 16:27:43 +0300 credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox evanghelia
<![CDATA[Sf. Grigorie Palama 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--grigorie-palama-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sf--grigorie-palama-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați /
Duminica a Doua din Post - Sf. Grigorie Palama /
Vindecarea Slabanogului  2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A DOUA DIN POST
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI 2017
Sf. Ap. Ev. Marcu 2, 1-12

„Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, aducând un slăbănog  pe care-l purtau patru inşi. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.”


A Sfântului Grigorie Palama
Sf. Ap. Ev. Ioan 10, 9-16

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi, şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi n-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.”

APOSTOLUL 
Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel 
Evrei 7, 26-28; 8, 1-2

Fraţilor, un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi şi fiind mai presus decât cerurile. El nu are nevoie să aducă zilnic jertfe, ca arhiereii: întâi pentru păcatele lor, apoi pentru ale poporului, căci El a făcut aceasta o dată pentru totdeauna, aducându-Se jertfă pe Sine însuşi. Căci Legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciune, pe când cuvântul jurământului, venit în urma Legii, pune pe Fiul, desăvârşit în veacul veacului.Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de Arhiereu care a şezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfipt Dumnezeu şi nu omul.

]]>
Sun, 12 Mar 2017 16:42:33 +0200 sfintii parinti Vieti de Sfinti talcuiri din sfanta scriptura increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Izgonirea lui Adam din Rai 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/izgonirea-lui-adam-din-rai-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/izgonirea-lui-adam-din-rai-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumati I /
Perioada Triodului /
Izgonirea lui Adam din Rai 2017 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A IV-A DIN TRIOD
IZGONIREA LUI ADAM DIN RAI 2017
Sf. Ap. Ev. Matei 6, 14-21

Zis-a Domnul: dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, şi vouă Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii, căci ei îşi întunecă feţele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că îşi iau răsplata lor. Iat tu, când posteşti, unge-ţi capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău care vede cele ascunse îţi va răsplăti ţie. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură. Ci vă adunaţi comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică, şi unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”

APOSTOLUL DUMINICII A IV-A DIN TRIOD
IZGONIREA LUI ADAM DIN RAI 2017
Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel 13, 11-14

Fraţilor, acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.

Primiţi-l pe cel slab în credinţă fără să-i judecaţi gândurile. Unul crede să mănânce de toate; cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.”

]]>
Sun, 26 Feb 2017 14:06:22 +0200 invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu educatia tinerilor si copiilor pedeapsa Spovedanie inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Fiul Risipitor 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/fiul-risipitor-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/fiul-risipitor-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a XXXIV-a după Rusalii /
Fiul Risipitor 2017 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXXIV-A după Pogorârea Duhului Sfânt
ÎNTOARCEREA FIULUI RISIPITOR
Sf. Ap. Ev. Luca 15, 11-32

Zis-a Domnul pilda aceasta: un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere; atunci el le-a împărţit averea. Dar, nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-şi toate, s-a dus într-o ţară depărtată; şi acolo şi-a risipit toată averea, vieţuind în desmierdări. Şi, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să fie în lipsă. Şi, ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar, venindu-şi în fire, a zis: câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame! Mă voi scula şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă; şi, alergând, a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul: tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi: aduceţi haina cea mai bună şi-l îmbrăcaţi; puneţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi aducând viţelul cel îngrăşat îl junghiaţi. Să mâncăm şi să ne veselim; căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar feciorul lui cel mare era la ţarină; când s-a întors şi s-a apropiat de casă, el a auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând pe unul dintre slujitori, l-a întrebat: ce înseamnă acestea. Iar acela i-a răspuns: fratele tău a venit şi tatăl tău a junghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: iată de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta; şi mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied, să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai junghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Însă tatăl i-a zis: fiule, tu în toată vremea eşti cu mine şi toate ale mele, ale tale sunt; se cuvenea însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.”

APOSTOL LA PILDA ÎNTOARCERII FIULUI RISIPITOR
Sf. Ap. Pavel - Epistola I către Corinteni 6, 12-20

Fraţilor, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi, prin puterea Sa. Oare nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un singur trup cu ea? «Căci vor fi - zice Scriptura - cei doi un singur trup». Iar cel ce se alipeşte de Domnul este un duh cu El. Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

]]>
Sun, 12 Feb 2017 18:26:10 +0200 educatia tinerilor si copiilor increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa lepadare de credinta predici ortodoxe Sfaturi Intelepte calea mantuirii dreapta socotinta
<![CDATA[Sfintii Trei Ierarhi 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sfintii-trei-ierarhi-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sfintii-trei-ierarhi-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumati I /
Sfinții Părinți - Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur/ 
Sfinții Trei Ierarhi / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR TREI IERARHI
VASILE CEL MARE, GRIGORIE DE DUMNEZEU CUVÂNTĂTORUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR
Sf. Ev. Matei 5, 14-19

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: voi sunteţi lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă, când stă deasupra muntelui; nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din Lege, până ce nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una dintre aceste porunci foarte mici şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel care va face şi va învăţa, acela mare se va chema în împărăţia cerurilor.”

APOSTOLUL SFINȚILOR TREI IERARHI
VASILE CEL MARE, GRIGORIE DE DUMNEZEU CUVÂNTĂTORUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR
Epistola către EVREI a Sf. Apostol Pavel 13, 7-16

Fraţilor, aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este Acelaşi. Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe feluri; căci bine este să vă întăriţi prin har inima voastră, nu cu mâncăruri, de la care n-au avut nici un folos cei ce au umblat cu ele. Avem altar, de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Într-adevăr, trupurile dobitoacelor - al căror sânge e adus de arhiereu, pentru împăcare, în Sfânta Sfintelor - sunt arse afară din tabără. Pentru aceea şi Iisus, ca să sfinţească poporul cu sângele Său, a pătimit în afara porţii. Deci dar să ieşim la El, afară din tabără, luând asupra noastră ocara Lui. Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Aşadar, prin El să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc numele Lui. Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu.”

]]>
Mon, 30 Jan 2017 17:35:21 +0200 sfintii parinti Vieti de Sfinti educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Traditie inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Zaheu Vamesul 2017 - Pr. Cristian Stavriu - Parohia Afumati I]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/zaheu-vamesul-2017--pr--cristian-stavriu--parohia-afumati-i http://www.catehetica.ro/zaheu-vamesul-2017--pr--cristian-stavriu--parohia-afumati-i Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Zaheu Vameșul 2017/
Duminica a XXXII-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXXII-A DUPĂ RUSALII
ZAHEU VAMEȘUL 2016
Sf. Ev. Luca 19, 1-10

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut şi a zis către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”

APOSTOLUL
Epistola I către Timotei, 4, 9-15

Fiule Timotei, vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale ci, fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.”

]]>
Sun, 22 Jan 2017 17:35:23 +0200 Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa cainta pocainta Taina Pocaintei
<![CDATA[Sf. Stefan 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--stefan-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sf--stefan-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Sfântul Ștefan 2016 /
27 Decembrie 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

 


SFÂNTUL APOSTOL ȘI ÎNTÂIUL MUCENIC ȘI ARHIDIACON ȘTEFAN
Sf. Ap. Ev. Matei 21, 33-44

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; a săpat într-însa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe sljitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe sljitori, pe unul l-a bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi le-au făcut şi acelora tot aşa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: se vor ruşina de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.”

APOSTOLUL SFÂNTULUI ȘTEFAN
FAPTELE APOSTOLILOR
6, 8-15, 7, 1-5, 47-60

În zilele acelea, Ştefan, plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor. Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan. Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea. Atunci au pus pe nişte bărbaţi să zică: L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu. Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l-au dus în sinedriu. Şi au pus martori mincinoşi, care ziceau: Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt şi a Legii. Că l-au auzit zicând că Iisus, Nazarineanul Acest, va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise. Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger.

Şi a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea? Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, şi a zis către el: Ieşi din pământul tău şi din rudenia ta şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta. Atunci, ieşind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această ţară, în care locuiţi voi acum. Şi nu i-a dat moştenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire şi urmaşilor lui după el, neavând el copil.

Iar Solomon I-a zidit Lui casă, dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini, precum zice proorocul: «Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie - zice Domnul - sau care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate acestea?». Voi, cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum părinţii voştri aşa şi voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum, voi, care aţi primit Legea întru rânduială de la îngeri şi n-aţi păzit-o! Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu, şi a zis: Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu! Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit asupra lui. Şi scoţându-l afară din cetate îl băteau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne Iisuse, primeşte duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi, zicând acestea, a murit. Iar Saul se învoise la uciderea lui Ştefan.”

]]>
Tue, 27 Dec 2016 20:21:41 +0200 Vieti de Sfinti sfintii parinti sfanta scriptura invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pr. Iustin Miron - Conferinta Ortiodoxa]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--iustin-miron--conferinta-ortiodoxa http://www.catehetica.ro/pr--iustin-miron--conferinta-ortiodoxa Imagini pentru iustin miron oasaBucurești/
Conferință Ortodoxă 2016 /
12 Noiembrie 2016/
Pr. Iustin Miron /
De la Mânăstirea Oașa /

 

]]>
Tue, 06 Dec 2016 23:00:13 +0200 conferinte ortodoxe ascultarea de duhovnic bucurie calea mantuirii calugarie casatorie credinta ortodoxa Cuvinte de Folos educatia tinerilor si copiilor grijile vietii
<![CDATA[Femeia Garbova 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/femeia-garbova-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/femeia-garbova-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Femeia Gârbovă 2016 /
Duminica a XXVII-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXVII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
TĂMĂDUIREA FEMEII GÂRBOVE 2014
Sf. Ap. Ev. Luca 13, 10-17

În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie care avea, de optsprezece ani, un duh de slăbiciune, şi care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi şi-a pus mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul şi a grăit poporului: şase zile sunt în care trebuie să se lucreze omul; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, şi nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: făţarnicilor, fiecare dintre voi nu-şi dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la iesle şi nu-l duce să-l adape? Dar această femeie, care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea, oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei care erau împotriva Lui, iar poporul întreg se bucura de faptele măreţe săvârşite de Dânsul.”

APOSTOLUL
FEMEIA GÂRBOVĂ 2014
Ap. Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel 6, 10-17

Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi, deci, tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind cu platoşa dreptăţii, şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.”

]]>
Sun, 04 Dec 2016 16:30:53 +0200 credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa necredinta pedeapsa predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Sf. Andrei 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--andrei-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sf--andrei-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Sfantul Andrei cel dintai chemat 2016 /
Ocrotitorul României /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

SFÂNTUL ANDREI CEL DINTÂI CHEMAT
OROTITORUL ROMÂNIEI
Sf. Ap. Ev. Ioan 1, 35-51

În vremea aceea stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui şi privind pe Iisus, care trecea, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i mergând după El, i-a întrebat: ce căutaţi? Iar ei I-au răspuns: Rabi (ce se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Deci au mers şi au văzut unde locuia şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas şi Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan şi veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său şi i-a spus: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos). Şi l-a adus la Iisus, care, privind la el, i-a zis: tu eşti Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa (care se tâlcuieşte: Petru). Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida, din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am aflat pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a zis: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: iată, cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug. Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.”

APOSTOLUL
Sf. Ap. Pavel
Epistola I către Corinteni 4, 9-16

Fraţilor, mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă, înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.”

]]>
Wed, 30 Nov 2016 22:15:54 +0200 sfintii parinti Vieti de Sfinti talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pazirea Poruncilor 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pazirea-poruncilor-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pazirea-poruncilor-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuParohia Brebu I - Manăstirea Brebu /
Dregătorul Bogat și Păzirea Poruncilor 2014 /
Duminica a XXX-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

PREDICA LA DUMINICA A XXX-a DUPA RUSALII
PĂZIREA PORUNCILOR 2014
DREGĂTORUL BOGAT
LUCA 18, 18-27


“Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Invatator, ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Ma numesti bun? Nimeni nu este bun, decat unul Dumnezeu. Stii poruncile: sa nu savarsesi adulter, sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu marturisesti stramb, cinsteste pe tatal tau si pe mama ta. Iar el a zis: Toate acestea le-am pazit din tineretile mele. Auzind, Iisus i-a zis: Inca una iti lipseste: Vinde toate cate ai si le imparte saracilor, si vei avea comoara in ceruri; si vino de urmeaza Mie. Iar el, auzind acestea, s-a intristat, caci era foarte bogat. Si vazandu-l intristat, Iisus a zis: Cat de greu vor intra cei ce au averi in imparatia lui Dumnezeu! Ca mai lesne este a trece camila prin urechile acului decat sa intre bogatul in imparatia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Si cine poate sa se mantuiasca? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinta la oameni sunt cu putinta la Dumnezeu” (Luca 18, 18-27).

]]>
Sat, 26 Nov 2016 20:29:18 +0200 Cristian Stavriu Cele Zece Porunci talcuiri din sfanta scriptura manastirea brebu inregistrari audio ortodox invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe credinta ortodoxa
<![CDATA[Pilda bogatului caruia i-a rodit tarina 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda--bogatului-caruia-i-a-rodit-tarina-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pilda--bogatului-caruia-i-a-rodit-tarina-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Pilda bogatului caruia i-a rodit tarina 2016  2016 /
Duminica a XXVI-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXVI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
PILDA BOGATULUI CĂRUIA I-A RODIT ȚARINA 2016
Sf. Ap. Ev. Luca 12, 16-21

Zis-a Domnul Pilda aceasta: unui om bogat i-a rodit ţarina şi se gândea în sine, zicând: ce voi face, căci nu am unde să-mi strâng roadele mele? Dar şi-a zis: aceasta voi face: voi strica hambarele mele şi mai mari le voi zidi; şi voi strânge acolo toate roadele mele şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, acum ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău; iar cele ce ai strâns tu ale cui vor mai fi? Aşa se întâmplă cu cel care-şi adună comoară pentru sine însuşi, şi nu în Dumnezeu se îmbogăţeşte.”

APOSTOLUL DUMINICII A XXVI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Epistola către EFESENI a Sf. Ap. Pavel  5, 8-19

Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bine-plăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.”

]]>
Sun, 20 Nov 2016 14:22:23 +0200 educatia tinerilor si copiilor ascultarea de duhovnic calea mantuirii Cuvinte de Folos dreapta socotinta grijile vietii inregistrari audio ortodox intelepciune invatatura de credinta ortodoxa parinti si copii pilde ortodoxe Pr. Cristian Stavriu pravila bisericeasca Sfanta Impartasanie
<![CDATA[Vindecarea Fiicei lui Iair 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Parohia Afumati I]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-fiicei-lui-iair-2016--pr--cristian-stavriu--parohia-afumati-i http://www.catehetica.ro/vindecarea-fiicei-lui-iair-2016--pr--cristian-stavriu--parohia-afumati-i Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Invierea Fiicei lui Iair  2016 /
Duminica a XXIV-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXIV-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR
VINDECAREA FEMEII CU SCURGEREA DE SÂNGE 2016
Sf. Ap. Ev. LUCA 8, 41-56

În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai-marele sinagogii; şi acesta căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus şi-L împresurau mulţimile, o femeie, care avea de doisprezece ani curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată avuţia ei şi de către nici unul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a atins de Mine? Dar, cum toţi tăgăduiau, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu mai întrebi: cine este cel care s-a atins de Mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de Mine cineva, căci Eu am simţit puterea care a ieşit din Mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând şi, căzând la picioarele Lui, I-a spus, de faţă cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de El şi cum că s-a tămăduit numaidecât. Iar Iisus i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea El, a venit cineva din casa mai-marelui sinagogii şi a zis acestuia: a murit copila ta; nu mai osteni pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme; crede numai şi se va mântui. Şi, intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei şi pe mama ei. Ci plângeau toţi şi se tânguiau pentru copilă; El însă le-a zis: nu plângeţi, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei L-au luat în râs, ştiind bine că a murit. Atunci El, scoţând pe toţi afară şi apucând copila de mână, a strigat, zicând: copilă, deşteaptă-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit Iisus să-i se dea ei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei; iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.”

APOSTOLUL
Epistola Sf. Ap. Pavel către Efeseni
Apostolul EFESENI 2, 14-22

Fraţilor, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două - una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea, şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia. Şi, venind, a binevestit pace, vouă celor de departe, şi pace celor de aproape; că prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh. Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh.”

]]>
Sun, 06 Nov 2016 17:47:46 +0200 vindecare talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Vindecarea Demonizatului 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-demonizatului-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-demonizatului-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXI-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Pilda Semanatorului 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXIII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA DEMONIZATULUI 2016
Sf. Ap. Ev. Luca 8, 26-39

„În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. Când a ieşit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea Lui şi cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iar el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a rugat pe El poporul ţinutului Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.”

APOSTOLUL
Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel
Cap. 2, 4-10

„Fraţilor, Dumnezeu bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteţi mântuiţi! Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.”

]]>
Sun, 23 Oct 2016 16:13:23 +0300 indracire talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa necredinta inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor Despre Inselare
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Bogatul Nemilostiv 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---bogatul-nemilostiv-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---bogatul-nemilostiv-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXII-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Bogatul Nemilostivi 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A XXII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
BOGATUL NEMILOSTIV
Sf. Ap. Ev. Luca 16, 19-31

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, şi care petrecea în toate zilele, înconhurat de slavă. Iar un sărac, anume Lazăr, care zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului; caci până şi câinii, venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi şi bogatul şi l-au îngropat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, el care era în chinuri a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Atunci a strigat el şi a zis: părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi întingă vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr aşijderea, pe cele rele; dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie adâncă, întărită în aşa fel, ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis: te rog, dar, părinte, să-l trimiţi acasă la tatălui meu, căci am cinci fraţi; să le spună acestea, ca să nu vină şi ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns: au pe Moise şi pe prooroci, să-i asculte pe ei. Dar el a zis: nu, părinte Avraam; ci dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus: dacă nu ascultă pe Moise şi de prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

]]>
Thu, 27 Oct 2016 20:59:44 +0300 predici ortodoxe probleme de viata profamilie pronia divina Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa Despre Inselare
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Demonizatului 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-demonizatului-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-demonizatului-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a XXIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Vindecarea Demonizatului 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXIII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA DEMONIZATULUI
Sf. Ap. Ev. Luca 8, 26-39

În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. Când a ieşit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea Lui şi cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iar el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a rugat pe El poporul ţinutului Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.

]]>
Sat, 22 Oct 2016 22:19:17 +0300 Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor necredinta Despre Inselare
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda Semanatorului 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-semanatorului-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-semanatorului-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXI-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Pilda Semanatorului 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
PILDA SEMĂNĂTORULUI 2015
Sf. Ap. Ev. Ioan 17, 1-13

În vremea aceea, ridicându-şi ochii Săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul! Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui; iar  viaţa veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreşte Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. An făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi erau, şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat, căci ei sunt ai Tăi, şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău; pe cei care Mi i-ai dat, i-am păzit şi nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei.”

APOSTOL
Epistola către Tit  a Sf. Ap. Pavel
3, 8-15

Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.”

]]>
Sat, 15 Oct 2016 19:06:30 +0300 predici ortodoxe credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura pilde ortodoxe educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox libertatea de a alege
<![CDATA[Judecarea este o provocare a lui Dumnezeu Insusi]]> Emilianos Simonopetritul http://www.catehetica.ro/judecarea-este-o-provocare-a-lui-dumnezeu-insusi http://www.catehetica.ro/judecarea-este-o-provocare-a-lui-dumnezeu-insusi judecataEste posibil ca înainte de a citi acest articol să credem că suntem buni creștini, însă după ce-l vom fi citit, cu siguranță vom avea mult de cugetat la trăirile noastre duhovnicești. Părintele Emilianos Simonopetritul ne dezvăluie fața creștinului autentic care poartă grijă cu multă acrivie la relația sa cu semenii astfel încât să nu supere cu ceva pe Dumnezeu. Astăzi trăim într-o lume a judecăților între oameni, a osândirii și a clevetirii și de aceea trebuie să luăm bine aminte la severele avertismente scrise de părintele Emilianos:
Legea lui Dumnezeu este valabilă pentru fiecare persoană
Dar el având pururea în minte poruncile Stăpânului, ca și cum ar fi fost spuse numai către el, și amintindu-și că „cel ce zice fratelui său: Racca, vinovat va fi focului gheenei!” (Mt.5, 22), nu a spus niciodată către acesta vreun cuvânt rău.

Aici se face referință la ceea ce spun Părinții, anume că legea lui Dumnezeu este valabilă pentru fiecare persoanal, și nu pentru alții.
Nu poți pretinde de la celălalt să împlinească legea. Deci, dacă te frământă de cel el nu o împlinește, de ce nu lucează poruncile lui Dumnezeu, de ce nu face asta sau cealaltă, „Da, ăsta-i călugăr / creștin?” - de ce trăiește așa, de ce doarme, de ce se lenevește, din acea clipă pretinzi ca celălalt să împlinească legea lui Dumnezeu și astfel rupi cămașa necusută a lui Hristos, vii în contradicție cu unitatea Trupului lui Hristos, introduci o dezbinare nefirească în Hristos și atunci zbori afară din viața lui Dumnezeu.
Legea e valabilă numai pentu tine. Tu o împlinește sau o calci.
Pentru ce face celălat, are un judecător care îl va judeca. Pentru tine există o singură dezlegare: toți sunt sfinți, toți acționează corect, numai tu nu ești în regulă.
De îndată ce pretinzi ceva de la celălalt este ca și cum ai da într-un cui cu ciocanul și cuiul ar zbura cât colo. Așa zbori și tu departe de viața lui Dumnezeu.
De aceea, cuviosul Nil avea neîncetat în mintea sa poruncile lui Dumnezeu, ca și cum ar fi fost spuse numai pentru el, și-și amintea că nu are dreptul să-l numească pe fratele său „racca”, netrebnic, nenorocit. Pentru că și asta este o judecată care, chiar dacă nedeplină, mică, ne face vinovați focului gheenei.
Judecarea este o provocare a lui Dumnezeu Însuși.
Când judeci pe cineva și-l scoți rău sau leneș sau puturos sau curvar, prin intervenția ta în viața lui îți însușești dreptarul și autoritatea lui Dumnezeu. Îl înlocuiești pe Dumnezeu-Tatăl, Care ține pentru Sine toată judecata - pe care o va da în cele din urmă lui Hristos - și te faci tu tată.
Așadar, dacă Sfântul ar fi răspuns provocărilor fratelui, ar fi fost ca și cum l-ar fi judecat. De aceea nu a spus nici un cuvânt.
Vedeți câtă simplitate și câtă atenție are Starețul, așa încât să nu păcătuiască deloc?

Dacă i-ar fi spus un singur un cuvânt, n-ar fi avut siguranța că acesta nu ar fi fost părtaș la o oarecare judecată lăuntrică și a preferat să tacă și să le rabde pe toate.
Gândiți-vă la câte vorbe spunem noi altora!
Toate acestea le vom găsi sus, în cer. De obicei, când spunem ceva altuia, ne îndreptățim zicând: „Dar m-a stârnit, a făcut de răs mănăstirea! Dar ăsta nu aude, nu înțelege, nu vrea!”
Ți-a scăpat însă o vorbă?
Nu se ma întoarce nici dacă verși râuri de lacrimi. I-ai spus fratelui tău: „ce mai vrei, bre, și tu?”, problema s-a terminat.
Varsă-ți sângele, taie-ți capul, cuvântul tău rămâne. De aceea, Părinții spun:
"Putem să avem în noi patimi, să avem nu o legiune, ci legiuni de draci, care să ne arunce jos și să spumegăm, nu contează. Cuvântul pe care-l vom spune despre altcineva este mai rău decât acestea".
Legiunile le scoate Hristos de îndată și le aruncă în prăpastie în marea gadarenilor.
Dar cuvântul pe care-l vom spune nu-L poate îndrepta. Cuvântul devine o pasăre, o lance aruncată, care zboară unde vrea. Îți împrăștie păcatul și-l descoperă tuturor sfinților și tuturor îngerilor, și-l vei găsi acolo sus, în cer.
Se poate să fii iertat pentru ceea ce ai făcut, dar cuvântul tău este adunat și suie sus, în cer.
Ocărăște-ți sinele, așa cum s-a ocărât Sfântul, dă-i cu tifla, fă-i ce vrei, dar nu ocărî pe altul.
Dacă nu ai dreptul să rupi o cămașă străină, cu atât mai puțin vei avrea dreptul să rupi Trupul lui Hristos.
Iar celălat este mădular al lui Hristos.

Arhm. Emilianos Simonopetritul - Talcuire la Viata Cuviosului Nil Calavritul - Editura Sf. Nectarie 2009

S-ar putea (sigur) sa va placa si aceste articole:

Care este oglinda inimii noastre?
E corect sa imi faca orice vrea?
Binecuvantarea ce decurge din rautatile oamenilor
Sa marturisesti pacatul tau lui Dumnezeu
Trei reusite pe care le a dobandit satana


]]>
Sat, 22 Oct 2016 22:44:31 +0300 Emilianos Simonopetritul talcuiri din sfanta scriptura filocalia sfintii parinti judecata infricosata judecata osanda clevetire libertatea de a alege
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda Semanatorului 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-semanatorului-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-semanatorului-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a XXi-a după Rusalii /
Pilda Semănătorului 2014 /
Predică Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /DUMINICA A XXI-A DUPĂ RUSALII
PREDICA LA PILDA SEMANATORULUI
Matei 13; 3-9


``Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta:
A ieşit semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut pe piatră şi, dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă! Dar ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să nu vadă, şi auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cea căzută între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun, aceştia sunt cei care, cu inimă curată şi bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod prin răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă.``

]]>
Sat, 15 Oct 2016 17:57:10 +0300 Cristian Stavriu sfanta scriptura talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox manastirea brebu educatie ascultarea de duhovnic
<![CDATA[Invierea Fiului Văduvei din Nain 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I - jud. Ilfov /
Duminica a XX-a după Rusalii /
Invierea Fiului Văduvei din Nain 2016 /
Predică Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA  A XX-A DUPA POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNVIEREA FIULUI VĂDUVEI DIN NAIN 
Sf. Ap. Ev. LUCA 7, 11-16

În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te!Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

„Acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în voi!”

APOSTOLUL ACESTEI SĂRBĂTORI
Epistola către Galateni a Sf. Ap. Ev. Pavel 
Galateni 1, 11-19

Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam, şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.”

]]>
Sun, 09 Oct 2016 14:25:37 +0300 invierea invierea mortilor predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Iubirea Vrajmasilor 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/iubirea-vrajmasilor-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/iubirea-vrajmasilor-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Iubirea Vrajmașilor 2016 /
Duminica a XIX-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINCA A XIX-A DUPĂ RUSALII
IUBIREA VRAJMAȘILOR 2016
Sf. Ap. Ev. Luca 6, 31 - 36

Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.”

APOSTOLUL
Epistola a II-a către Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9

Fraţilor, Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint! În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă. Şi printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui.
Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda; iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda, decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aş vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine; şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.”

]]>
Sun, 02 Oct 2016 16:39:29 +0300 Iubirea de Dumnezeu iubirea de sine talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pescuirea Minunata 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--pescuirea-minunata-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--pescuirea-minunata-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Alegerea Apostolilor /
Pescuirea Minunata 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XVIII-A DUPA POGORAREA SFANTULUI DUH
PESCUIREA MINUNATA - ALEGEREA APOSTOLILOR
Sf. Ap. Ev. Luca 5, 1-11

„Pe cand multimea Il imbulzea, ca sa asculte cuvantul lui Dumnezeu, si El sedea langa lacul Ghenizaret, a vazut doua corabii oprite langa tarm, iar pescarii, coborand din ele, spalau mrejele. Si urcandu-Se intr-una din corabii care era a lui Simon, l-a rugat s-o departeze putin de la uscat. Si, sezand in corabie, invata, din ea, multimile. Iar cand a incetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mana la adanc si lasati in jos mrejele voastre, ca sa pescuiti. Raspunzand, Simon a zis: Invatatorule, toata noaptea ne-am trudit si nimic nu am prins, dar, dupa cuvantul Tau, voi arunca mrejele. Si facand ei aceasta, au prins multime mare de peste, ca li se rupeau mrejele. Si au facut semn celor care erau in cealalta corabie, sa vina sa le ajute. Si au venit si au umplut amandoua corabiile, incat erau gata sa se afunde. Iar Simon Petru (acum e numit deplin: Simon Petru), vazand aceasta, a cazut la genunchii lui Iisus, zicand: Iesi de la mine, Doamne, ca sunt om pacatos. Caci spaima il cuprinsese pe el si pe toti cei ce erau cu el, pentru pescuitul pestilor pe care ii prinsesera. Tot asa si pe Iacov si pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau impreuna cu Simon. Si a zis Iisus catre Simon: Nu te teme; de acum inainte vei fi pescar de oameni. Si tragand corabiile la tarm, au lasat totul si au mers dupa El” (Luca 5, 1-11).

]]>
Sat, 24 Sep 2016 18:06:57 +0300 talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Liturghie predici ortodoxe inregistrari audio ortodox invatatura de credinta ortodoxa credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[D. Dupa Inaltarea Sf. Cruci 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/d--dupa-inaltarea-sf--cruci-2016---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/d--dupa-inaltarea-sf--cruci-2016---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci/
Duminica după Pogorârea Duhului Sfânt /
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA DUPA INALTAREA SFINTEI CRUCI 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 8, 34-38, 9, 1

Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.”

APOSTOLUL
Epistola către GALATENI a Sf. Ap. Pavel 2, 16-20

Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

]]>
Sun, 18 Sep 2016 13:11:03 +0300 Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Sfanta Cruce
<![CDATA[Inaintea Inaltarii Sfintei Cruci 2014 - Pr. Cristian - Man. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/inaintea-inaltarii-sfintei-cruci-2014--pr--cristian--man--brebu http://www.catehetica.ro/inaintea-inaltarii-sfintei-cruci-2014--pr--cristian--man--brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci/
Duminica după Pogorârea Duhului Sfânt /
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu /

Şi era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, care era fruntaş al Iudeilor.

Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: „Rabbi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; fiindcă aceste minuni pe care le faci Tu, nimeni nu le poate face dacă Dumnezeu nu este cu el“.

Răspunsu-i-a Iisus şi i-a zis: „Adevăr, adevăr îţi spun: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu“.

Iar Nicodim a zis către El: „Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?...“.

Iisus i-a răspuns: „Adevăr, adevăr îţi spun, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu a.

Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.

Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.

Vântul suflă unde vrea şi tu îi auzi glasul, dar nu ştii de unde vine şi nici unde se duce. Aşa este cu tot cel ce e născut din Duhul“ b.

A răspuns Nicodim şi I-a zis: „Cum pot să fie acestea?“

Răspuns-a Iisus şi i-a zis: „Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi pe acestea nu le cunoşti?

Adevăr, adevăr îţi spun, că noi vorbim ceea ce ştim şi mărturisim ceea ce am văzut, dar voi nu ne primiţi mărturia.

Dacă pe cele pământeşti vi le-am spus şi nu credeţi, cum veţi crede de vi le vom spune pe cele cereşti?

Nimeni nu s'a suit la cer, decât Cel Care S'a pogorât din cer, Fiul Omului, Cel ce este în cer.

Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, pentru ca tot cel ce crede într'Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Că într'atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într'Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr'Însul.

Cel ce crede într'Însul nu este judecat, dar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele c Celui Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu.

Iar judecata, aceasta este: că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina, fiindcă faptele lor erau rele.

Că tot cel ce face rele urăşte Lumina şi nu vine la lumină, pentru ca să nu i se vădească faptele; dar cel ce face adevărul vine la Lumină, pentru ca faptele lui să se arate că întru Dumnezeu sunt săvârşite“.

După acestea a venit Iisus cu ucenicii Săi în ţinutul Iudeii şi stătea acolo cu ei şi boteza.

 

]]>
Sun, 11 Sep 2016 17:51:57 +0300 Cristian Stavriu predici ortodoxe Sfanta Cruce talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox manastirea brebu
<![CDATA[Pilda Datornicului Nemilostiv 2016 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-datornicului-nemilostiv-2016--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-datornicului-nemilostiv-2016--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPilda Datornicului Nemilostiv 2016  /
Duminica a XI-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A XI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV
Sf. Ap. Ev. Matei 18, 23-35

Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Şi, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanţi. Dar neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui, pe copii şi toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a ingenunchiat şi se închina lui, zicând: doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, când a ieşit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul dintre tovarăşii săi, care îi era dator o sută de dinari, şi, punând mâna pe el, îl strângea de gât şi-i zicea: plăteşte-mi ce-mi eşti dator. Atunci tovarăşul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniţă până când va plăti datoria. Atunci tovarăşii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte şi, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slujitor viclean, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare, nu se cădea să ai milă de tovarăşul tău, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot aşa va face şi Tatăl Meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greşelile lui.”

APOSTOLUL
Epistola I către Corinteni, 9, 2-12

Fraţilor, voi sunteţi pecetea apostoliei mele în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este. N-avem, oare, dreptul să mâncăm şi să bem? N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa? Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujeşte vreodată, în oaste, cu solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea. Nu spune, oare, şi Legea acestea? Căci în Legea lui Moise este scris: «Să nu legi gura boului care treieră». Oare de boi se îngrijeşte Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice? Căci pentru noi s-a scris: «Cel ce ară trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră, trebuie să treiere cu nădejdea că va avea parte de roade». Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele pământeşti ale voastre? Dacă alţii se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm, ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos.”

]]>
Sat, 10 Sep 2016 22:00:47 +0300 credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Umblarea pe Mare 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/umblarea-pe-mare-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/umblarea-pe-mare-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMÂnĂstirea Brebu /
Umblarea pe Mare 2016 - Despre Credință și Îndoială /
Duminica a IX-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A NOUA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
UMBLAREA PE MARE 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 14, 22-34

În vremea aceea a silit Iisus pe ucenicii Săi ca să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. După ce a dat drumul mulţimilor, Iisus s-a suit în munte să se roage, în singurătate; şi când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceea, corabia era în mijlocul mării învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-L umblând pe mare, s-au înspăimântat, zicând că este o nălucă, şi de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să viu la Tine pe apă. Iar El i-a zis: vino. Şi, coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă, ca să meargă la Iisus. Dar, văzând că vântul este puternic, s-a înfricoşat şi, începând să se scufunde în mare, a strigat şi a zis: Doamne, scapă-mă. Iar Iisus, întinzându-i grabnic mâna, l-a apucat şi i-a zis: puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna. Iar cei care erau în corabie I s-au închinat, zicând: cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând marea, au venit în pământul Ghenizaretului.”

APOSTOLUL
Epistola I către Corinteni
a Sf. Ap. Pavel 3, 9-17

Fraţilor, noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.”

]]>
Sat, 10 Sep 2016 21:26:16 +0300 inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa necredinta Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu increderea in Dumnezeu
<![CDATA[Inmultirea Painilor 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Man. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2016---pr--cristian-stavriu---man--brebu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2016---pr--cristian-stavriu---man--brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Înmulțirea Pâinilor 2016 - Despre Euharistie - Împărtășire /
Duminica a VIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A OPTA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNMULȚIREA PÂINILOR 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 14, 14-22

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”

]]>
Sat, 20 Aug 2016 22:10:25 +0300 Sfanta Impartasanie talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Doi Orbi si un Mut 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/doi-orbi-si-un-mut-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/doi-orbi-si-un-mut-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a Șaptea după Rusalii/
Doi Orbi si un Mut 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A ȘAPTEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
DOI ORBI SI UN MUT
Sf. Ap. Ev. Matei 9, 27-35

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după Dânsul doi orbi; aceştia strigau şi ziceau: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la Dânsul orbii şi i-a întrebat Iisus: credeţi că pot să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da, Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeţi, nimeni să nu ştie. Însă ei, după ce au ieşit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Şi fiind scos afară diavolul, a grăit mutul; iar mulţimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Şi Iisus străbătea prin toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă în popor.”

Apostolul către Romani 15, 1-7

Fraţilor, datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că şi Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris: «Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos. Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.”

]]>
Mon, 08 Aug 2016 10:24:39 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa necredinta pedeapsa predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Vindecarea Slabanogului 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a șasea după Rusalii/
Vindecarea Slăbănogului din Capernaum 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DIN CAPERNAUM 2016
Sf. Ap. Ev Matei 9, 1-8

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.”

Ap. Romani 12, 6-14

Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.”

]]>
Sun, 16 Jul 2017 20:20:45 +0300 talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox vindecare educatia tinerilor si copiilor dreapta socotinta predici ortodoxe credinta ortodoxa
<![CDATA[Demonizatii din Gadara 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/demonizatii-din-gadara-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/demonizatii-din-gadara-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a cincea după Rusalii/
Vindecarea Demonizaților din Gadara 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A CINCEA DUPĂ RUSALII
VINDECAREA DEMONIZAȚILOR DIN ȚINUTUL GADARENILOR 2016
Sf. Ap. Ev Matei, 8, 28-34; 9, 1

În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ţinutul Gherghesenilor, iată că L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte, foarte furioşi, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Şi iată au început să strige şi să zică: ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Şi era departe de ei o turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl rugau, zicând: dacă ne scoţi afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci. Atunci El le-a zis: duceţi-vă! Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci; şi îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe ţărm în mare şi s-a înecat în apă. Atunci păzitorii au fugit şi, ducându-se în oraş, au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu cei îndrăciţi. Îndată tot oraşul a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din ţinutul lor.”

Şi intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace şi a venit în oraşul Său.

APOSLOLUL ROMANI 10, 1-10

Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoştinţă, deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că: «Omul care o va îndeplini, va trăi prin ea». Iar dreptatea din credinţă grăieşte aşa: «Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer?», ca adică să coboare pe Hristos! Sau: «Cine se va coborî întru adânc?», ca să ridice pe Hristos din morţi! Dar ce zice Scriptura? «Aproape este de tine cuvântul, în gura ta şi în inima ta», - adică cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.”

]]>
Sun, 24 Jul 2016 19:28:11 +0300 talcuiri din sfanta scriptura indracire dreapta socotinta psihoterapie ortodoxa Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa eretici erezii inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Vindecarea Slugii Sutasului 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a patra după Rusalii/
Vindecarea Slugii Sutașului 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A PATRA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLUGII SUTAȘULUI 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 8, 5-13

În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni şi-l voi tămădui. Dar sutaşul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu; căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i zic acestuia: du-te, şi se duce; şi celuilalt: vino, şi vine; şi servitorul meu zic: fă aceasta, şi face. Auzind acestea, Iisus S-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Drept aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi se vor odihni cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în împărăţia cerurilor; iar fiii împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: du-te, şi, după ce ai crezut, fie ţie! Şi s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.”

Apostolul Tit 3, 8-15

Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.”

]]>
Sun, 17 Jul 2016 20:08:22 +0300 talcuiri din sfanta scriptura smerenie ascultarea de duhovnic predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Despre Grijile Vietii 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/despre-grijile-vietii-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/despre-grijile-vietii-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a treia după Rusalii/
Despre Grijile Vieții 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A TREIA DUPĂ RUSALII
DESPRE GRIJILE VIEȚII
Sf. Ap. Ev. Matei 6, 22-23

Zis-a Domnul către dânşii: luminătorul trupului este ochiul; dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina, care este în tine, este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi, sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă: să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca, ori ce veţi bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca. Oare, nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul, decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Au nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea, poate să-şi adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare, nu cu mult mai mult pe voi, o puţin credincioşilor? Deci, să nu duceţi grijă zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca! Că toate acestea le caută păgânii; doar ştie Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea. Ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.”

APOSTOLUL
EPISTOLA SF. APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI
Cap. 5, vs. 1-10

Fraţilor, fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am avut şi apropiere, prin credinţa la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu. Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde; iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât, a murit pentru cei necredincioşi. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să moară. Însă Dumnezeu îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi. Cu atât mai vârtos, deci, acum fiind îndreptaţi prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui.”

]]>
Sun, 10 Jul 2016 20:19:35 +0300 educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe ascultarea de duhovnic neascultare grijile vietii inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Duminica Sfintilor Romani 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a doua după Rusalii/
Duminica Tuturor Sfinților Români 2016 / 
Predică Ortodoxă /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII
DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 4, 18-23

"În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi: pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, şi pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, şi le-a zis: veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-şi mrejele în clipa aceea, au mers după Dânsul. De acolo, mergând El mai departe, a văzut alţi doi fraţi: pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-şi mrejele, şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia şi pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor."

APOSTOLUL CĂTRE ROMANI 2, 10-16

Fraţilor, mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii, care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc, sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.”

]]>
Mon, 04 Jul 2016 21:43:19 +0300 manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe sfintii inchisorilor sfintii parinti Vieti de Sfinti inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Duminica Tuturor Sfintilor 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-tuturor-sfintilor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-tuturor-sfintilor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica întâi după Rusalii/
Duminica Tuturor Sfinților 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult, decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Şi cine nu-şi va lua crucea sa şi nu va veni după Mine, acela nu este vrednic de Mine.

Atunci, răspunzând, Petru a zis către Dânsul: iată noi am lăsat toate şi am urmat Ţie; oare, ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei care M-aţi urmat pe Mine, la naşterea din nou a lumii, când va şedea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau ţarini pentru numele Meu, însutit va lua înapoi şi viaţa veşnică va moşteni. Dar mulţi din cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă vor fi întâi.”

Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2

Fraţilor, proorocii, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi, iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.

De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.”

]]>
Sun, 26 Jun 2016 21:24:15 +0300 sfintii parinti Vieti de Sfinti sfintii inchisorilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pogorarea Duhului Sfant 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a opta după Paști/
Pogorârea Duhului Sfânt 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 2016

Ioan 7:37-53, 8:12

 

Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2

Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. Li s-au arătat nişte limbi ca de foc care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioşi din fiecare neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toţi se mirau şi se minunau zicând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?! 8 Cum de îi auzim, fiecare dintre noi, vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut?! 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asiadin Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părţile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, pe toţi îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările măreţe ale lui Dumnezeu!“ Toţi erau uimiţi şi nedumeriţi şi se întrebau unul pe altul: „Ce vrea să însemne aceasta?“ Alţii însă îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!“

Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit astfel:

– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele mele! 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zici aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel: În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii voştri vor vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor visa visuri! Chiar şi peste slujitorii Mei şi slujitoarele Mele voi turna din Duhul Meu în acele zile şi vor profeţi. Voi face minuni sus în cer şi semne jos pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a Domnului. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin! De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limbaj. Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor" şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta! Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!ată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi! Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:

– Fraţilor, ce să facem?

Petru le-a răspuns:

– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristosspre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!

Şi cu multe alte cuvinte el mărturisea şi îi îndemna zicând:

– Mântuiţi-vă din mijlocul acestei generaţii corupte!

Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun; îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după cum avea nevoie fiecare.În fiecare zi continuau să se întâlnească în acelaşi gând în Templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie şi simplitate a inimii, Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau parte de bunăvoinţă din partea întregului popor. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

]]>
Sun, 26 Jun 2016 21:37:08 +0300 Pr. Cristian Stavriu credinta ortodoxa predici ortodoxe trezire duhovniceasca manastirea brebu inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Duminica Sfintilor Parinti 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-parinti-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-parinti-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a șaptea după Paști/
Duminica celor 318 Sfinti Părinți de la Niceea 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A ȘAPTEA DUPĂ PAȘTI
A CELOR 318 SFINȚI PĂRINȚI DE LA NICEEA - 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 17, 1-13

În vremea aceea, ridicându-şi ochii Săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul! Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine, precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui; iar  viaţa veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreşte Tu, Părinte, la Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. An făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi erau, şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat, căci ei sunt ai Tăi, şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău; pe cei care Mi i-ai dat, i-am păzit şi nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin în ei.”

]]>
Sun, 12 Jun 2016 20:45:41 +0300 educatia tinerilor si copiilor manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe credinta ortodoxa lepadare de credinta blestem inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Vindecarea Orbului din Nastere - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a șase după Paști/
Vindecarea Orbului din Naștere 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 9, 1-38

În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naştere; atunci ucenicii Lui L-au întrebat pe El zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerşetor, se întrebau: nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat: atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns şi a zis: omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului şi te spală. Deci, mergând şi spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este Acela? Nu ştiu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Şi era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Deci, unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei. Dar alţii ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Şi astfel era dezbinare între ei. Deci iarăşi l-au intrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este prooroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinţii celui vindecat de orbire. Aşadar i-au întrebat şi le-a zis: acesta este fiul vostru, despre care voi ziceţi că s-a născut orb? Atunci părinţii lui au răspuns şi l-au zis: ştim că acesta este fiul nostru şi că el s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul; el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinţii lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinţii lui au zis: este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul Acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos, nu ştiu; eu una şiu, că eram orb şi acum văd. Deci l-au întrebat iarăşi: ce ţi-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit! De ce voiţi să auziţi încă o dată? Nu cumva voiţi şi să vă faceţi şi voi ucenici ai Lui? Atunci l-au ocărât şi i-au zis: tu eşti ucenicul Lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este; şi totuşi El a deschis ochii mei. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere. Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns şi i-au zis: în păcate tu te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară şi găsindu-l, l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred într-Însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci cel care vorbeşte cu tine, Acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, şi s-a închinat Lui.”

]]>
Sun, 05 Jun 2016 19:09:34 +0300 vindecare inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor ascultarea de duhovnic manastirea brebu
<![CDATA[Duminica Samarinencei 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-samarinencei-2016---pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-samarinencei-2016---pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a cincea după Paști/
Duminica Samarinencei 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A CINCEA DUPĂ PAȘTI
DUMINICA SAMARINENCEI 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 4, 5-42

În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de călătorie, şedea lângă puţ; şi era cam pe la al şaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis: dă-Mi să beau; căci ucenicii Lui se duseseră în oraş ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă I-a răspuns: Tu, care eşti iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au nici un amestec cu samarinenii! Iisus i-a răspuns şi i-a zis: dacă cunoşteai harul lui Dumnezeu şi cine este Cel care ţi-a zis, dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia: Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi puţul este adânc; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva Tu eşti mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puţul acesta şi a băut dintr-însul el însuşi şi fiii lui şi turmele lui? Iisus i-a răspuns şi a zis: oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care Eu o voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care Eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare  pentru viaţa veşnică. Atunci femeia a grăit către Dânsul: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit: mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Dar femeia, răspunzând, I-a zis: n-am bărbat. Iisus i-a răspuns: bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat; aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către Dânsul: văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis: femeie, crede-Mă că vine vremea, când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi la ce nu ştiţi; noi ne închinăm la ce ştim, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea şi acum a venit, când închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, căci Tatăl astfel voieşte să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu; şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. A zis femeia către Dânsul: ştim că va veni Mesia, căruia I se zice Hristos; când va veni, Acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspunss: Eu sunt, cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie; însă nimeni nu I-a zis: ce o întrebi, sau despre ce vorbeşti cu dânsa? Atunci femeia şi-a lăsat găleata s-a dus în oraş şi a zis oamenilor: veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristos? Deci au ieşit din oraş şi veneau către Dânsul. În timpul acesta ucenicii Lui Îl rugau zicând: Învăţătorule, mănâncă. Dar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care nu-o ştiţi. Deci ucenicii se întrebau între ei: nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis: mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Oare nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, zic vouă: ridicaţi ochii voştri şi vedeţi holdele că sunt albe, gata pentru seceriş. Iar cel care seceră primeşte plată şi adună rod în viaţa de veci, ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră; căci aici se adevereşte zicerea că: altul este cel ce seamănă şi altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Iar din oraşul acela mulţi dintre samarineni au crezut într-Însul, pentru cuvântul femeii care mărturisea: mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la Dânsul, samarinenii L-au rugat să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile şi mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui, iar femeii îi ziceau: credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.

]]>
Sun, 29 May 2016 20:19:28 +0300 talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Familia Ortodoxa inregistrari audio ortodox predici ortodoxe anticonceptionale
<![CDATA[Vindecarea Slabanogului de la Vitezda 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Man. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2016--pr--cristian-stavriu--man--brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2016--pr--cristian-stavriu--man--brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a patra după Paști/
Vindecarea Slabanogului de la Vitezda 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A PATRA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 5, 1-15

În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui Bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le-a răspuns: Cel care m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.”

]]>
Sun, 22 May 2016 16:44:36 +0300 vindecare Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe inregistrari audio ortodox crestinism ortodox talcuiri din sfanta scriptura smerenie libertatea de a alege
<![CDATA[Duminica Mironositelor 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-mironositelor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-mironositelor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a treia după Paști/
Duminica Mironositelor 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A TREIA DUPĂ PAȘTI
DUMINICA MIRONOSIȚELOR 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 15, 43-47

În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic cu bun nume, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând; şi chemând pe sutaş l-a întrebat dacă a murit de mult; şi aflând de la sutaş, Pilat a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de in şi pogorând pe Iisus de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria lui Iosie priveau unde L-au pus. Iar după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria mama lui Iacob şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt zicând una către alta: cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Şi intrând în mormânt au văzut un tânăr, şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat. El însă le-a zis: Nu vă spăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? A înviat; nu este aici; iată locul unde-L puseseră. Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că El merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieşind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă, şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.”

]]>
Sun, 15 May 2016 14:24:36 +0300 Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe manastirea brebu talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox crestinism ortodox ascultarea de duhovnic smerenie
<![CDATA[Duminica Tomii 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-tomii-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-tomii-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a doua după Paști/
Duminica Tomii 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A DOUA DUPA PASTI
DUMINICA TOMII 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 20, 19-31

În ziua cea dintâi a săptămânii, când s-a înserat şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijloc şi le-a zis: pace vouă! Şi, după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăşi: pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi grăind acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici: am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede! După opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, în casă, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijloc şi le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios. Şi a răspuns Toma, şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iar Iisus I-a zis: pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta; iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui.”

]]>
Sun, 08 May 2016 22:18:56 +0300 talcuiri din sfanta scriptura necredinta credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu
<![CDATA[Duminica Stalparilor 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-stalparilor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-stalparilor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a Șasea din Post /
Intrarea Domnului in Ierusalim 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A ȘASEA DIN POSTUL MARE
INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM - FLORIILE
sau DUMINICA STÂLPĂRILOR
Sf. Ap. Ev. Ioan 12, 1-18

Înainte de Paşti cu şase zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazăr, cel care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. Acolo I-au făcut cină şi Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau împreună cu Dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mult preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Decu unul dintre ucenicii Săi, Iuda al lui Simon Iscarioteanul, care avea să-L vândă pe Dânsul, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de dinari şi să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: lăsaţi-o, căci pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea. Şi din iudei, mulţime multă a aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Atunci s-au sfătuit căpeteniile preoţilor, ca şi pe Lazăr să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulţimea de popor care venise la proznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Iar Iisus, aflând un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: nu te teme, fiica Sionului; iată împăratul tău vine la tine, şezând pe mânzul asinei. Dar acestea nu le-au înţeles ucenicii Săi la început; ci după ce s-a preamărit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au împlinit. Deci mulţimea care fusese cu El mărturisea cum l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea a ieşit poporul înaintea Lui, pentru că auzise că a făcut această minune.”

]]>
Sun, 24 Apr 2016 18:34:28 +0300 credinta ortodoxa crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura manastirea brebu
<![CDATA[Sf. Maria Egipteanca 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. CristianStavriu http://www.catehetica.ro/sf--maria-egipteanca-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/sf--maria-egipteanca-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a Cincea din Post /
Sf. Maria Egipteanca 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUNMINICA A CINCEA DIN POST
SF. MARIA EGIPTEANCA 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 10, 32-45

„Si luand la Sine, iarasi, pe cei doisprezece, a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Ca, iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; si-L vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor. Si-L vor batjocori si-L vor biciui si-L vor omori, dar dupa trei zile va invia. Si au venit la El Iacov si Ioan, fiii lui Zevedeu, zicandu-I: Invatatorule, voim sa ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiti sa va fac? Iar ei i-au zis: Da-ne noua sa sedem unul de-a dreapta Ta, si altul de-a stanga Ta, intru slava Ta. Dar Iisus le-a raspuns: Nu stiti ce cereti! Puteti sa beti paharul pe care il beau Eu sau sa va botezati cu botezul cu care Ma botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Si Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu il beau il veti bea, si cu botezul cu care Ma botez va veti boteza, dar a sedea de-a dreapta Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregatit. Si auzind cei zece, au inceput a se mania pe Iacov si pe Ioan. Si Iisus, chemandu-i la Sine, le-a zis: Stiti ca cei ce se socotesc carmuitori ai neamurilor domnesc peste ele si cei mai mari ai lor le stapanesc. Dar intre voi nu trebuie sa fie asa, ci care va vrea sa fie mare intre voi sa fie slujitor al vostru, si cel care va vrea sa fie intai intre voi sa fie tuturor sluga. Ca si Fiul Omului n-a venit ca sa I se slujeasca, ci ca El sa slujeasca si sa-Si dea sufletul rascumparare pentru multi. ”

 

DUMINICA A CINCEA DIN POST
SF. MARIA EGIPTEANCA
Sf. Ap. Ev. Luca 7, 36-50

„În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată o femeie din oraş, care era păcătoasă, aflând că prânzeşte în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să le şteargă; şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis întru sine: omul Acesta, dacă ar fi prooroc, ar şti cine şi ce fel e femeia este aceasta care se atinge de El, ar şti că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci; dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-Mi: care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă: apă de spălat pe picioare tu nu Mi-ai dat, ea însă Mi-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei; sărutare nu Mi-ai dat, ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-Mi sărute picioarele; cu untdelemn capul Meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. Pentru aceea îţi spun: iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puţin puţin iubeşte. Şi a zis către ea: iertate îţi sunt păcatele! Atunci au început cei care şedeau cu Dânsul la masă să se întrebe în gândul lor: cine este Acesta care iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.

]]>
Sat, 01 Apr 2017 21:38:22 +0300 pocainta rugaciune credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Cantarea IV - VI - VIII Denia Canonului Mare - Pr. Cristian Stavriu - Man. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/cantarea-iv-vi-viii-denia-canonului-mare--pr--cristian-stavriu--man--brebu http://www.catehetica.ro/cantarea-iv-vi-viii-denia-canonului-mare--pr--cristian-stavriu--man--brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Denia Canonului Mare/
Cantarile IV - VI - VIII / 
Canonul Sf. Andrei Criteanul /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

]]>
Wed, 13 Apr 2016 23:24:26 +0300 Taina Pocaintei pocainta Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu post
<![CDATA[Sf. Ioan Scararul 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--ioan-scararul-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/sf--ioan-scararul-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a Patra din Post /
Vindecarea Lunaticului 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /

DUMINICA A -IV A DIN POST
Evanghelia despre alungarea duhului mut
Vindecarea Lunaticului 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 9:17-32

„Si I-a raspuns Lui unul din multime: Invatatorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Si oriunde-l apuca, il arunca la pamant si face spume la gura si scrasneste din dinti si intepeneste. Si am zis ucenicilor Tai sa-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, raspunzand lor, a zis: O, neam necredincios, pana cand voi fi cu voi? Pana cand va voi rabda pe voi? Aduceti-l la Mine. Si l-au adus la El. Si vazandu-l pe Iisus, duhul indata a zguduit pe copil si, cazand la pamant, se zvarcolea spumegand. Si l-a intrebat pe tatal lui: Cata vreme este de cand i-a venit aceasta? Iar el a raspuns: Din pruncie. Si de multe ori l-a aruncat si in foc si-n apa ca sa-l piarda. Dar de poti ceva, ajuta-ne, fiindu-Ti mila de noi. Iar Iisus i-a zis: De poti crede, toate sunt cu putinta celui ce crede. Si indata strigand tatal copilului, a zis cu lacrimi: cred, Doamne! Ajuta necredintei mele! Iar Iisus, vazand ca multimea da navala, a certat duhul cel necurat zicandu-i: Duh mut si surd, Eu iti poruncesc: Iesi din el si sa nu mai intri in el! Si racnind si scuturandu-l cu putere, duhul a iesit; iar copilul a ramas ca mort, incat multi ziceau ca a murit. Dar Iisus, apucandu-l de mina, l-a ridicat, si el s-a sculat in picoare. Iar dupa ce a intrat in casa, ucenicii Lui L-au intrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut sa-l izgonim? Acest neam de demoni cu nimic nu poate iesi decat numai cu rugaciune si cu post.

Si, iesind ei de acolo, strabateau Galileea, dar El nu voia sa stie cineva. Caci invata pe ucenicii Sai si le spunea ca Fiul Omului Se va da in mainile oamenilor si-L vor ucide, iar dupa ce-L vor ucide, a treia zi va invia. Ei insa nu intelegeau cuvantul si se temeau sa-L intrebe.”

]]>
Sun, 10 Apr 2016 20:39:29 +0300 credinta ortodoxa crestinism ortodox Pr. Cristian Stavriu increderea in Dumnezeu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox predici ortodoxe vindecare educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Duminica Sf. Cruci 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--cruci-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--cruci-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a Treia din Post /
Duminica Sfintei Cruci 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu - Parohia Brebu I /


DUMINICA A TREIA DIN POST
DUMINICA SF. CRUCI 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 8, 34-38,9, 1.

„Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.”

]]>
Sun, 03 Apr 2016 15:55:34 +0300 Sfanta Cruce lepadare de credinta ego-ul inregistrari audio ortodox libertatea de a alege crestinism ortodox credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura manastirea brebu
<![CDATA[Sf. Grigorie Palama 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--grigorie-palama-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/sf--grigorie-palama-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a Doua din Post - Sf. Grigorie Palama /
Vindecarea Slabanogului  2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A DOUA DIN POST
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DIN CAPERNAUM 2016
Sf. Ap. Ev. Marcu 2, 1-12

„Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, aducând un slăbănog  pe care-l purtau patru inşi. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu? Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.”

A Sfântului Grigorie Palama
Sf. Ap. Ev. Ioan 10, 9-16

Zis-a Domnul: Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi, şi păşune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi n-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl; şi Eu îmi dau viaţa pentru oile Mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.”

]]>
Sun, 27 Mar 2016 13:29:33 +0300 sfintii parinti Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox crestinism ortodox calea mantuirii educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Buna Vestire 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Perioada Triodului - Postul cel Mare /
Buna Vestire 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC
BUNA VESTIRE 2016
Sf. Ap. Ev. Luca 1, 24-38

În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată şi s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a şasea lună, îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu într-un oraş din Galileea, numit Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine; binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece şi vei naşte un Fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui Său, David; şi va împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Dar îngerul răspunzând, a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui preaînalt te va umbri; pentru aceasta şi sfântul care se va naşte din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată şi Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţele ei; şi aceasta este a şasea lună pentru ea, care se numea stearpă; căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău. Şi îngerul a plecat de la ea.

]]>
Fri, 25 Mar 2016 14:44:51 +0200 Maica Domnului talcuiri din sfanta scriptura pronia divina inregistrari audio ortodox predici ortodoxe credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu manastirea brebu
<![CDATA[Duminica Ortodoxiei 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Perioada Triodului - Postul cel Mare /
Duminica Ortodoxiei 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA ÎNTÂI DIN POST
DUMINICA ORTODOXIEI 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 1, 43-51

În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am găsit pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.”

Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40

Fraţilor, prin credinţă, Moise, când s-a făcut mare, n-a voit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai bine să pătimească cu poporul lui Dumnezeu, decât să aibă dulceaţa cea trecătoare a păcatului, socotind că batjocorirea pentru Hristos este mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, fiindcă se uita la răsplătire.

Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare, au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.”

]]>
Sun, 20 Mar 2016 17:58:09 +0200 Biserica Ortodoxa credinta ortodoxa crestinism ortodox Cuvant Ortodox inregistrari audio ortodox invatatura de credinta ortodoxa istoria ortodoxiei pilde ortodoxe predici ortodoxe psihoterapie ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Manastirea Brebu - Canonul Cel Mare -Denii 2016]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---canonul-cel-mare--denii-2016 http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---canonul-cel-mare--denii-2016 Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Fragmente din Deniile din prima saptamana /
Perioada Triodului /
Inregistrare Video Ortodox /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Tue, 15 Mar 2016 21:52:33 +0200 post roadele postului manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu slujbe, ierurgii inregistrari video ortodox
<![CDATA[Izgonirea lui Adam din Rai 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/izgonirea-lui-adam-din-rai-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/izgonirea-lui-adam-din-rai-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Perioada Triodului /
Izgonirea lui Adam din Rai 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 13 Mar 2016 18:54:26 +0200 lepadare de credinta raiul talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor roadele postului Pr. Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Sf. 40 Mucenici - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--40-mucenici--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/sf--40-mucenici--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Perioada Triodului /
Sfinții 40 de Mucenici 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sat, 12 Mar 2016 19:16:53 +0200 Vieti de Sfinti sfintii parinti inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu predici ortodoxe evanghelia educatia tinerilor si copiilor mucenicie
<![CDATA[Infricosata Judecata 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/infricosata-judecata-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/infricosata-judecata-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a III-a din Triod /
Infricosatoarea Judecata 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /


La Mânăstirea Brebu - predică ortodoxă
DUMINICA A III-A DE LA TRIOD
INFRICOȘATA JUDECATĂ
Sf. Ap. Ev. Matei 25, 31-46

Zis-a Domnul: când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit, sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice: adevărat vă spun că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică.”

]]>
Sun, 06 Mar 2016 15:16:59 +0200 infricosata judecata dragoste Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe inregistrari audio ortodox manastirea brebu
<![CDATA[Fiul Risipitor 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/fiul-risipitor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/fiul-risipitor-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXXIV-a după Rusalii /
Pilda Vamesul si Fariseul 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A xxxiv-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Sf. Ap. Ev. LUCA 15, 11-32

„Zis-a Domnul pilda aceasta: un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: tată, dă-mi partea care mi se cuvine din avere; atunci el le-a împărţit averea. Dar, nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-şi toate, s-a dus într-o ţară depărtată; şi acolo şi-a risipit toată averea, vieţuind în desmierdări. Şi, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să fie în lipsă. Şi, ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar, venindu-şi în fire, a zis: câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier de foame! Mă voi scula şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă; şi, alergând, a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis feciorul: tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi: aduceţi haina cea mai bună şi-l îmbrăcaţi; puneţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi aducând viţelul cel îngrăşat îl junghiaţi. Să mâncăm şi să ne veselim; căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar feciorul lui cel mare era la ţarină; când s-a întors şi s-a apropiat de casă, el a auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând pe unul dintre slujitori, l-a întrebat: ce înseamnă acestea. Iar acela i-a răspuns: fratele tău a venit şi tatăl tău a junghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: iată de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta; şi mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied, să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ai junghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Însă tatăl i-a zis: fiule, tu în toată vremea eşti cu mine şi toate ale mele, ale tale sunt; se cuvenea însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.”

]]>
Sun, 28 Feb 2016 17:47:24 +0200 Pr. Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox manastirea brebu educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe curvie desfranare pocainta
<![CDATA[Vamesul si Fariseul 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vamesul-si-fariseul-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vamesul-si-fariseul-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XXXIII-a după Rusalii / 
Pilda Vamesul si Fariseul 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A XXXIII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
SF. AP. EV. LUCA 18, 10-14

Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să se roage: unul era fariseu şi altul vameş. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri; iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.”

]]>
Mon, 22 Feb 2016 14:05:42 +0200 inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura crestinism ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Cum sa biruim Mandria smerenie Cristian Stavriu
<![CDATA[Femeia Cananeanca 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/femeia-cananeanca-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/femeia-cananeanca-2016--pr--cristian-stavriu--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XVII-a după Rusalii /
Pilda Femeii Cananeence 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XVII-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Sf. Ap. Ev. MATEI 15, 21-28

„În vremea aceea s-a dus Iisus prin părţile Tirului şi ale Sidonului şi iată că o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind în calea Lui, striga către Dânsul şi zicea: miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Dar, apropiindu-se, ucenicii Săi îl rugau, zicând: da-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, le-a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis Lui: adevărat, Doamne, însă şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-i, Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.

]]>
Sat, 28 Jan 2017 20:13:31 +0200 indracire vindecare invatatura de credinta ortodoxa invidie inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura probleme de viata crestinism ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Mănăstirea Brebu - Fragment din Sf. Liturghie - 1]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---fragment-din-sf--liturghie---1 http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---fragment-din-sf--liturghie---1 Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Fragment din Sfanta Liturghie /
Zilele de Rand ale Saptamanii /
Inregistrare Video Ortodox /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Wed, 24 Feb 2016 22:34:20 +0200 manastirea brebu Sfanta Liturghie inregistrari video ortodox Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pilda Talantilor 2016 Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-talantilor-2016-pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pilda-talantilor-2016-pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XVI-a după Rusalii / 
Pilda Talantilor 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Prima Parte

Partea a doua

DUMINICA A XVI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
SF. AP. EV. MATEI 25, 14-30

Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare, plecând departe, a chemat pe slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul; fiecăruia după puterea sa. Apoi a plecat. Îndată cel care primise cinci talanţi s-a dus de a neguţătorit cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi. Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în pământ, ascunzând argintul stăpânului său. Dar, după multă vreme, s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori şi le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise cinci talanţi a adus alţi cinci talanţi, zicând: stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat; iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis: bine, slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se, şi cel care primise doi talanţi a zis: stăpâne, doi talanţi mi-ai dat; iată alţi doi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis: bine slujitor bun şi credincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se, cel care primise un talant a zis: stăpâne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ia-ţi ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: slujitor viclean şi leneş, ai ştiut că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am vânturat? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu, venind, mi-aş fi luat înapoi ce este al meum, cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are, i se va da şi-i va prisosi; iar de la cel care nu are, se va lua şi ceea ce are; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

]]>
Wed, 10 Feb 2016 18:50:43 +0200 talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa inregistrari audio ortodox probleme de viata pronia divina infricosata judecata sfarsitul lumii
<![CDATA[Manastirea Brebu - Fragment din Sf. Liturghie - 2]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---fragment-din-sf--liturghie-2 http://www.catehetica.ro/manastirea-brebu---fragment-din-sf--liturghie-2 Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Fragment din Sfanta Liturghie /
Zilele de Rand ale Saptamanii /
Inregistrare Video Ortodox /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sat, 27 Feb 2016 22:13:56 +0200 manastirea brebu Pr. Cristian Stavriu inregistrari video ortodox Sfanta Liturghie
<![CDATA[Vindecarea Orbului din Ierihon 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-ierihon-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-ierihon-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XXXI-a după Rusalii / 
Vindecarea Orbului din Ierihon 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A XXXI-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
SF. AP. Evanghelist LUCA 18, 35-43

În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea la marginea drumului şi cerşea. Şi, auzind mulţimea trecând, el a întrebat: ce este aceasta? Şi i-au spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă de mine! Iar Iisus s-a oprit şi a poruncit să-l aducă la Dânsul; şi, când s-a apropiat, l-a întrebat, zicând: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.

]]>
Mon, 30 Jan 2017 17:56:58 +0200 predici ortodoxe vindecare talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor intelepciune taina suferintei Taina Pocaintei probleme de viata
<![CDATA[Vindecarea celor 10 leprosi - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-celor-10-leprosi---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/vindecarea-celor-10-leprosi---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XXIX-a după Rusalii / 
Vindecarea celor zece leproși 2016 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /


 

DUMINICA A XXIX-A DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Sf. Ap. Evanghelist Luca 17, 12-19

În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.

]]>
Mon, 22 Feb 2016 14:58:03 +0200 predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor intelepciune lepadare de credinta probleme de viata inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa
<![CDATA[Duminica dupa Botezul Domnului 2016 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2016---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica Dupa Botezul Domnului /
Sf. Cuvios Antipa de la Calapodesti 2016 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Prima Parte

Partea a II-a

]]>
Sun, 10 Jan 2016 20:34:24 +0200 talcuiri din sfanta scriptura Botez pocainta Taina Pocaintei blestem probleme de viata educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Genealogia Mantuitorului 2015 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/genealogia-mantuitorului-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/genealogia-mantuitorului-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica Dinaintea Nașterii Domnului / 
Genealogia Mantuitorului  2015 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Prima Parte

Partea a -II-a

Duminica Dinaintea Nașterii Domnului
Sf. Ap. Evanghelist Matei 1, 1-25

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Booz din Rahav; Booz a născut pe Obed din Rut; Obed a născut pe Iesei, iar Iesei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiil; Salatiil a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, toate neamurile: de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon, sunt patrusprezece neamuri; şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos, aşa a fost: după ce mama Sa, Maria, a fost logodită cu Iosif, şi înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept şi nevoind să o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. Ea va naşte fiu şi-I vei pune numele: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut, ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: iată Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi-i vor pune numele Emanuil, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deşteptat din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea, până ce a născut pe Fiul său cel Unul-Născut, căruia I-a pus numele Iisus.”

Epistola Sf. Ap. Pavel către Evrei
Evrei, 11, 9-10: 32-40

Fraţilor, Avraam, prin credinţă, a locuit vremelnic în pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, locuind în corturi cu Isaac şi cu Iacov, cei dimpreună moştenitori ai aceleiaşi făgăduinţe; căci aştepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meşter şi lucrător este Dumnezeu.

Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care, prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă. Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare. Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.”

]]>
Sun, 20 Dec 2015 20:43:00 +0200 talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Liturghie Spovedanie Sfanta Impartasanie inregistrari audio ortodox Cristian Stavriu predici ortodoxe
<![CDATA[Tamaduirea Femeii Garbove 2015 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/tamaduirea-femeii-garbove-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/tamaduirea-femeii-garbove-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XXVII-a după Pogorârea Duhului Sfânt / 
Pazirea Poruncilor 2015 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Prima Parte

Partea a II-a

Duminica a XXVII-a După Pogorârea Duhului Sfânt
Sf. Ap. Evangheklist Luca 13, 10-17

În vremea aceea Iisus învăţa, într-o zi de sâmbătă, în sinagogă. Şi iată era acolo o femeie care avea, de optsprezece ani, un duh de slăbiciune, şi care era gârbovă de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi şi-a pus mâinile peste dânsa şi îndată s-a îndreptat şi a început să slăvească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se, pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul şi a grăit poporului: şase zile sunt în care trebuie să se lucreze omul; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, şi nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: făţarnicilor, fiecare dintre voi nu-şi dezleagă, oare, în ziua sâmbetei, boul sau asinul de la iesle şi nu-l duce să-l adape? Dar această femeie, care este fiica lui Avraam şi pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cădea, oare, să fie dezlegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei care erau împotriva Lui, iar poporul întreg se bucura de faptele măreţe săvârşite de Dânsul.

]]>
Sun, 20 Dec 2015 19:25:43 +0200 Cristian Stavriu credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa vindecare talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Liturghie inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pilda Celor Poftiti la Cina 2015 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu / 
Duminica a XXVIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt / 
Pazirea Poruncilor 2015 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Duminica a XXVIII-a După Pogorârea Duhului Sfânt
Sf. Ap. Evanghelist Luca 14, 16-24

Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oarecare a făcut cină mare şi a poftit pe mulţi; şi a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiţi: veniţi, căci totul este acum gata. Dar toţi au început să-şi ceară iertăciune, ca şi cum ar fi fost înţeleşi. Cel dintâi a zis: am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; te rog să mă ierţi. Un altul a zis: am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc; te rog să mă ierţi. Al treilea a zis: mi-am luat femeie, şi pentru aceasta nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis slujitorului său: ieşi degrabă în pieţele şi uliţele oraşului: şi săracii, şi betegii, şi orbii, şi şchiopii adu-i aici. Şi, întorcându-se, slujitorul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor: ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun: nici unul din oamenii aceia care au fost poftiţi nu va gusta din cina mea.”

]]>
Sat, 10 Dec 2016 18:11:06 +0200 Sfanta Impartasanie talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Liturghie Cristian Stavriu educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pazirea Poruncilor 2015 - Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pazirea-poruncilor-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pazirea-poruncilor-2015---pr--cristian-stavriu---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXX-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Pazirea Poruncilor 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Prima Parte

Partea a II-a

Duminca a XXX-a după Pogorârea Duhului Sfânt
Sf. Ap. Evanghelist Luca 18, 18-27

În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus şi L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bune, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? Iar Iisus i-a zis: pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu faci desfrănare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el I-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: încă una îţi mai lipseşte: vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino şi urmează Mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei ce au averi! Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea, au zis: atunci cine poate să se mântuiască? Iar Dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

]]>
Sun, 20 Dec 2015 18:44:47 +0200 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Cele Zece Porunci Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Conferinta Ortodoxa - De ce Dumnezeu - Scoala de Politie Campina - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/conferinta-ortodoxa--de-ce-dumnezeu--scoala-de-politie-campina--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/conferinta-ortodoxa--de-ce-dumnezeu--scoala-de-politie-campina--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuConferință Ortodoxă - Școala de Poliție Câmpina /
Conferință - De ce Dumnezeu?  /
Decembrie 2015 /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Fri, 18 Nov 2016 13:18:59 +0200 conferinte ortodoxe Dumnezeu increderea in Dumnezeu educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa credinta ortodoxa Cristian Stavriu
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Samarineanul Milostiv 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---samarineanul-milostiv-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---samarineanul-milostiv-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXV-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Pilda Samarineanului Milostiv 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A XXV-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV
Sf. Ap. Evanghelist Luca 10, 25-37

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi". Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Iar Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

]]>
Thu, 10 Nov 2016 15:21:45 +0200 ganduri bune crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa inregistrari audio ortodox predici ortodoxe Cristian Stavriu probleme de viata Despre Inselare
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Invierea Fiului Vaduvei din Nain 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu /
Duminica a XX-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Invierea Fiului Văduvei din Nain 2015 /
Predică Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA  A XX-A DUPA POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNVIEREA FIULUI VĂDUVEI DIN NAIN
Sf. Ap. Ev. LUCA 7, 11-16

În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraş numit Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de poarta oraşului, iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de cosciug, iar cei care-l duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te!Iar cel ce fusse mort s-a sculat în sus şi a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi: Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

APOSTOLUL
Epistola către Galateni a Sf. Ap. Ev. Pavel 
Galateni 1, 11-19

Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam, şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.”

]]>
Sat, 08 Oct 2016 18:22:10 +0300 Cristian Stavriu predici ortodoxe manastirea brebu invierea invierea mortilor talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Iubirea Vrajmasilor 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---iubirea-vrajmasilor-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---iubirea-vrajmasilor-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XIX-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Iubirea Vrajmasilor 2015 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

+

DUMINICA A XIX-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
IUBIREA VRAJMASILOR 2015
Sf. Ap. Ev. Luca 6, 31-36

„Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.”

]]>
Sun, 01 Nov 2015 22:27:21 +0200 Iubirea de Dumnezeu iubirea de sine iertare talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Dupa Inaltarea Sf. Cruci 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---duminica-dupa-inaltarea-sf--cruci-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---duminica-dupa-inaltarea-sf--cruci-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Lepadarea de Sine /
Duminica Dupa Inaltarii Sfintei Cruci 2015 /
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA DUPA INALTAREA SFINTEI CRUCI
DESPRE LEPADAREA DE SINE
Sf. Ap. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1

„Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.

]]>
Thu, 01 Oct 2015 21:28:54 +0300 Sfanta Cruce lepadare de credinta talcuiri din sfanta scriptura sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Inaintea Inaltarii Sf. Cruci 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---duminica-inaintea-inaltarii-sf--cruci-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---duminica-inaintea-inaltarii-sf--cruci-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Convorbirea cu Nicodim
Duminica Dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci 2015
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

DUMINICA DINAINTEA INALTARII SFINTEI CRUCI
CONVORBIREA CU NICODIM
Sf. Ap. Ev. Ioan 3, 1-17

,,Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit Învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus. Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim şi i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns şi i-a zis: Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti acestea? Adevărat, adevărat zic ţie, că noi ceea ce ştim vorbim şi ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiţi. Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede cele cereşti? Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea” (Ioan 3,1-17).

]]>
Fri, 08 Sep 2017 18:12:53 +0300 Sfanta Cruce educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox lepadare de credinta
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda Nuntii Fiului de Imparat 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-nuntii-fiului-de-imparat-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-nuntii-fiului-de-imparat-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Pilda Nuntii Fiului de Imparat 2015
Duminica a XIV-a Dupa Pogorarea Duhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

PILDA NUNTII FIULUI DE IMPARAT
DUMINICA A XIV-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
SF. EV. AP MATEI 22, 1-14

"Şi, răspunzând, Iisus a vorbit iarăşi în pilde, zicându-le: Împărăţia cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă fiului său. Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi celor chemaţi: Iată, am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă.

Dar ei, fără să ţină seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui; Iar ceilalţi, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici. Mergeţi deci la răspântiile drumurilor şi pe câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă.

Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă, Şi i-a zis: Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.
"

]]>
Thu, 10 Sep 2015 21:37:22 +0300 crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox ascultarea de duhovnic educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda Lucratorilor Viei 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-lucratorilor-viei-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---pilda-lucratorilor-viei-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Pilda Lucratorilor Viei 2015
Duminica a XIII-a Dupa Pogorarea Duhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

DUMINICA A XIII-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
PREDICA LA PILDA LUCRATORILOR VIEI
MATEI 21,33-44

Ascultaţi această pildă: Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă a trimis el pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va zice acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri? De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va aduce roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi”

]]>
Thu, 10 Sep 2015 21:38:18 +0300 credinta ortodoxa Cuvant Ortodox inregistrari audio ortodox pilde ortodoxe predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Tanarul Bogat 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---tanarul-bogat-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---tanarul-bogat-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Tanarul Bogat 2015
Duminica a XII-a dupa Pogorarea Duhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

DUMINICA A XII-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
TANARUL BOGAT
Sf. Ap. Ev. Matei 19, 16-30

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare şi l-a zis: Învăţătorule bun, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: de ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu; iar dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile. Care, a zis el? Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrănare, să nu furi, să nu fii martor mincinos; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Tânărul I-a zis: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi  urmează Mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Atunci Iisus a zis către ucenicii Săi: adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, auzind acestea, s-au tulburat foarte tare şi I-au zis: cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputinţă, însă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.

]]>
Wed, 23 Aug 2017 16:51:15 +0300 crestinism ortodox dreapta socotinta educatia tinerilor si copiilor talcuiri din sfanta scriptura invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe ascultarea de duhovnic Familia Ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Umblarea pe Mare 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---umblarea-pe-mare-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---umblarea-pe-mare-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Umblarea pe Mare 2015
Duminica a IX-a dupa PogorareaDuhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

Duminica a IX-a dupa Rusalii
Umblarea pe mare - potolirea furtunii
Ev. Matei 14, 22-34
Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând dincolo, au venit în pământul Ghenizaretului.
]]>
Mon, 17 Aug 2015 14:08:34 +0300 talcuiri din sfanta scriptura minuni credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa necredinta inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Lunaticului 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-lunaticului-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-lunaticului-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Vindecarea Lunaticului 2015
Duminica a X-a dupa Pogorarea Duhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

Duminica a X-a dupa Rusalii
Vindecarea lunaticului
Evanghelia de la Sf. Ap. Matei 17, 14-23
Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi, Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă. Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte!
]]>
Sat, 12 Aug 2017 18:32:31 +0300 indracire roadele postului talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa necredinta
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Schimbarea la Fata 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---schimbarea-la-fata-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---schimbarea-la-fata-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Schimbarea la Fata 2015
Praznic Imparatesc
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu


Praznic Împărătesc
SCHIMBAREA LA FAȚĂ
Ev. Matei 17, 1-9
„Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L". Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.”
]]>
Mon, 17 Aug 2015 12:45:50 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor bucurie infricosata judecata libertatea de a alege marturisire probleme de viata
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Inmultirea Painilor 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--inmultirea-painilor-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--inmultirea-painilor-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Inmultirea Painilor 2015 - Despre Euharistie - Împărtășire /
Duminica a VIII-a dupa Pogorarea Duhului Sfant /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Fri, 12 Aug 2016 12:26:16 +0300 Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura Sfanta Impartasanie credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea a doi orbi si un mut 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-a-doi-orbi-si-un-mut-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-a-doi-orbi-si-un-mut-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Vindecarea a doi orbi si un mut 2015
Duminica a VII-a dupa PogorareaDuhului Sfant
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu

Pr Cristian Stavriu - Vindecarea a doi orbi si un mut 2015 - Manastirea Brebu - 1


Pr Cristian Stavriu - Vindecarea a doi orbi si un mut 2015 - Manastirea Brebu - 2

]]>
Sun, 26 Jul 2015 18:52:13 +0300 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe Sfanta Liturghie vindecare inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor crestinism ortodox
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Slabanogului 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-slabanogului-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-slabanogului-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa

Vindecarea Slabanogului 2015

Pr. Cristian Stavriu

Manastirea Brebu

DUMINCA A VI-A DUPA RUSALII
VINDECAREA SLABANOGULUI DIN CAPERNAUM - 2015
MATEI 9, 1-8

"Intrand in corabie, Iisus a trecut si a venit in cetatea Sa. Si iata, I-au adus un slabanog zacand in pat. Si Iisus, vazand credinta lor, a zis slabanogului: Indrazneste, fiule! Iertate sunt pacatele tale! Dar unii dintre carturari ziceau in sine: Acesta huleste. Si Iisus, stiind gandurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetati rele in inimile voastre? Caci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt pacatele tale, sau a zice: Scoala-te si umbla? Dar ca sa stiti ca putere are Fiul Omului pe pamant a ierta pacatele, a zis slabanogului: Scoala-te, ia-ti patul si mergi la casa ta. Si, sculandu-se, s-a dus la casa sa. Iar multimile, vazand acestea, s-au inspaimantat si au slavit pe Dumnezeu, Cel care da oamenilor asemenea putere" (Matei 9, 1-8).

]]>
Sun, 16 Jul 2017 20:20:12 +0300 talcuiri din sfanta scriptura vindecare educatia tinerilor si copiilor crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa preotie inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Gadarenilor 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-gadarenilor-2015---manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu---vindecarea-gadarenilor-2015---manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Manastirea Brebu

Predica Ortodoxa

Pr. Cristian Stavriu

Vindecarea Demonizatilor din Gadara 2015

Pr Cristian Stavriu - Vindecarea Demonizatilor din Gadara 2015 - Man Brebu-1


Pr Cristian Stavriu - Vindecarea Demonizatilor din Gadara 2015 - Man Brebu-2

DUMINICA A V-A DUPA POGORAREA DUHULUI SFANT
VINDECAREA DEMONIZATILOR DIN GADARA - 2015
(Matei 8, 28-34; 9, 1)

"In vremea aceea, trecand Iisus dincolo, in tinutul Gadarenilor, L-au intampinat doi demonizati care ieseau din morminte, foarte cumpliti, incat nimeni nu putea sa treaca pe calea aceea. Si iata, au inceput sa strige si sa zica: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai inainte de vreme ca sa ne chinuiesti? Departe de ei era o turma mare de porci, pascand. Iar demonii Il rugau, zicand: Daca ne scoti afara, lasa-ne sa intram in turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceti-va! Iar ei, iesind, s-au dus in turma de porci. Si, iata, toata turma s-a aruncat de pe tarm in mare si a pierit in apa. Iar pazitorii au fugit si, ducandu-se in cetate, au spus toate cele intamplate cu demonizatii. Si, iata, toata cetatea a iesit in intampinarea lui Iisus si, vazandu-L, L-au rugat sa treaca din hotarele lor. Si, intrand in corabie, Iisus a trecut si a venit in cetatea Sa."

]]>
Sun, 05 Jul 2015 17:42:58 +0300 diavol indracire talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor credinta ortodoxa lepadare de credinta necredinta
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Slugii Sutasului 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-slugii-sutasului-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--vindecarea-slugii-sutasului-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu

Predica Ortodoxa

Pr. Cristian Stavriu

Vindecarea Slugii Sutasului 2015


]]>
Sat, 16 Jul 2016 18:45:12 +0300 predici ortodoxe increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox educatia tinerilor si copiilor vindecare
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Grijile Vietii 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu--grijile-vietii-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu--grijile-vietii-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Manastirea Brebu

Predica Ortodoxa

Pr. Cristian Stavriu

Grijile Vietiii 2015

Pr Cristian Stavriu - Grijile Vietii 2015 - Manastirea Brebu-1

Pr Cristian Stavriu - Grijile Vietii 2015 - Manastirea Brebu-2

]]>
Thu, 02 Jul 2015 20:44:08 +0300 grijile vietii talcuiri din sfanta scriptura evanghelia predici ortodoxe inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Sfintilor Romani 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-sfintilor-romani-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-sfintilor-romani-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu - Jud. Prahova
Duminica a II-a- după Pogorârea Duhului Sfânt
Chemarea Apostolilor
Duminica Tuturor Sfinților Români
Pr. Cristian Stavriu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Sfintilor Romani 2015 - Manastirea Brebu-Partea 1

Pr Cristian Stavriu - Duminica Sfintilor Romani 2015 - Manastirea Brebu-2

Ev. Matei IV, 18-23Matei IV, 18-23

Capitolul IV

18. Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. 
19. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. 
20. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. 
21. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. 
22. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. 
23. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.

]]>
Sun, 14 Jun 2015 15:53:55 +0300 sfintii parinti Vieti de Sfinti crestinism ortodox talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Tuturor Sfintilor 2015 - Manstirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-tuturor-sfintilor-2015--manstirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-tuturor-sfintilor-2015--manstirea-brebu Pr. Cristian StavriuParohia Brebu - Mănăstirea Brebu /
Duminica a doua după Pogorârea Duhului Sfânt/
Duminica Sfinților Români 2015 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; Matei IX, 36-38; X, 1-8

Matei X, 32-35

32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 
34. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. 
35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.

37. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. 
38. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.

27. Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? 
28. Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 
29. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. 
30. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.

]]>
Sat, 17 Jun 2017 18:16:11 +0300 sfintii parinti Vieti de Sfinti crestinism ortodox predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Rugaciunea lui Iisus 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. C ristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu--rugaciunea-lui-iisus-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu--rugaciunea-lui-iisus-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuMânăstirea Brebu - Jud. Prahova
Duminica a VII - după Paști
Rugăciunea Domnului Iisus și
Sf. Părinți ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea
Pr. Cristian Stavriu

 

 

DUMINICA A VII DUPĂ PAȘTI
RUGĂCIUNEA LUI IISUS
SF. PĂRINȚI DE LA SINODUL I ECUMENIC - NICEEA 325

Sf. Ap. Ev. Ioan Teologul 17, 1-13

În vremea aceea Iisus, ridi­cân­du-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, pre­cum I-ai dat stăpânire pes­te tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi a­ceas­ta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, sin­gu­rul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai tri­mis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe ca­re Mi l-ai dat să-l fac l-am să­vâr­şit. Şi acum, preaslăveş­te-Mă Tu, Părinte, la Tine În­suţi, cu slava pe care am a­vut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cu­nos­cut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cu­vin­tele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu ade­vă­rat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pen­tru lume Mă rog, ci pen­tru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Şi toate ale Me­le sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am prea­slă­vit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine, Părinte Sfin­te, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.

]]>
Tue, 30 May 2017 21:31:34 +0300 Rugaciunea Inimii rugaciune pravila de rugaciune credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Orbului din Nastere 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-orbului-din-nastere-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-orbului-din-nastere-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Manastirea Brebu - Jud. Prahova

Predica Ortodoxa

Duminica - Vindecarea Orbului din Nastere 2015

Pr. Cristian Stavriu

Pr Cristian Stavriu - Vindecarea Orbului din nastere 2015 - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Vindecarea Orbului din nastere 2015 - Manastirea Brebu - 2

EVANGHELIA DIN DUMINICA A VI DUPA PASTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NASTERE
SF. AP. EVANGHELIST IOAN  9:1-41

"Si trecand Iisus, a vazut un om orb din nastere. Si ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: Invatatorule, cine a pacatuit; acesta sau parintii lui, de s-a nascut orb? Iisus a raspuns: Nici el n-a pacatuit, nici parintii lui, ci ca sa se arate in el lucrarile lui Dumnezeu. Trebuie sa fac, pana este ziua, lucrarile Celui ce M-a trimis pe Mine; ca vine noaptea, cand nimeni nu poate sa lucreze. Atat cat sunt in lume, Lumina a lumii sunt.
Acestea zicand, a scuipat jos si a facut tina din scuipat, si a uns cu tina ochii orbului. Si i-a zis: Mergi de te spala in scaldatoarea Siloamului (care se talcuieste: trimis). Deci s-a dus si s-a spalat si a venit vazand. Iar vecinii si cei ce-l vazusera mai inainte ca era orb ziceau: Nu este acesta cel ce sedea si cersea? Unii ziceau: El este. Altii ziceau: Nu este el, ci seamana cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci ii ziceau: Cum ti s-au deschis ochii?
Acela a raspuns: Omul care se numeste Iisus a facut tina si a uns ochii mei; si mi-a zis: Mergi la scaldatoarea Siloamului si te spala. Deci, ducandu-ma si spalandu-ma, am vazut. Zis-au lui: Unde este Acela? Si el a zis: Nu stiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecand orb. Si era sambata in ziua in care Iisus a facut tina si i-a deschis ochii. Deci iarasi il intrebau si fariseii cum a vazut. Iar el le-a zis: Tina a pus pe ochii mei, si m-am spalat si vad. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindca nu tine sambata. Iar altii ziceau: Cum poate un om pacatos sa faca asemenea minuni? Si era dezbinare intre ei. Au zis deci orbului iarasi: Dar tu ce zici despre El, ca ti-a deschis ochii? Iar el a zis ca prooroc este.
Dar iudeii n-au crezut despre el ca era orb si a vazut, pana ce n-au chemat pe parintii celui ce vedea. Si i-au intrebat, zicand: Acesta este fiul vostru, despre care ziceti ca s-a nascut orb? Deci cum vede el acum? Au raspuns deci parintii lui si au zis: Stim ca acesta este fiul nostru si ca s-a nascut orb. Dar cum vede el acum, noi nu stim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu stim. intrebati-l pe el; este in varsta; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus parintii lui, pentru ca se temeau de iudei. Caci iudeii pusesera acum la cale ca, daca cineva va marturisi ca El este Hristos, sa fie dat afara din sinagoga. De aceea au zis parintii lui: Este in varsta; intrebati-l pe el.
Deci au chemat a doua oara pe omul care fusese orb si i-au zis: Da slava lui Dumnezeu. Noi stim ca Omul Acesta e pacatos. A raspuns deci acela: Daca este pacatos, nu stiu. Un lucru stiu: ca fiind orb, acum vad. Deci i-au zis: Ce ti-a facut? Cum ti-a deschis ochii? Le-a raspuns: V-am spus acum si n-ati auzit? De ce voiti sa auziti iarasi? Nu cumva voiti si voi sa va faceti ucenici ai Lui? Si l-au ocarat si i-au zis: Tu esti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi stim ca Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L stim de unde este. A raspuns omul si le-a zis: Tocmai in aceasta sta minunea: ca voi nu stiti de unde este si El mi-a deschis ochii. Si noi stim ca Dumnezeu nu-i asculta pe pacatosi; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu si face voia Lui, pe acesta il asculta. Din veac nu s-a auzit sa fi deschis cineva ochii unui orb din nastere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea sa faca nimic. Au raspuns si i-au zis: in pacate te-ai nascut tot, si tu ne inveti pe noi? Si l-au dat afara.
Si a auzit Iisus ca l-au dat afara. Si, gasindu-l, i-a zis: Crezi tu in Fiul lui Dumnezeu? El a raspuns si a zis: Dar cine este, Doamne, ca sa cred in El? Si a zis Iisus: L-ai si vazut! Si Cel ce vorbeste cu tine Acela este. Iar el a zis: Cred, Doamne. Si s-a inchinat Lui. Si a zis: Spre judecata am venit in lumea aceasta, ca cei care nu vad sa vada, iar cei care vad sa fie orbi. Si au auzit acestea unii dintre fariseii, care erau cu El, si I-au zis: Oare si noi suntem orbi? Iisus le-a zis: Daca ati fi orbi n-ati avea pacat. Dar acum ziceti: Noi vedem. De aceea pacatul ramane asupra voastra."

 

]]>
Thu, 21 May 2015 17:55:46 +0300 crestinism ortodox predici ortodoxe vindecare talcuiri din sfanta scriptura Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox invatatura de credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Tomii 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-tomii-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--duminica-tomii-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu - Jud. Prahova

Predica Ortodoxa

Duminica Tomii 2015

Pr. Cristian Stavriu

Pr. Cristian Stavriu - Duminica Tomii 2015 - Manastirea Brebu-1

DUMINCA TOMII 2015
SF. AP. EVANGHELIST IOAN  20:19-31

„Si fiind seara, in ziua aceea, intaia a saptamanii (duminica), si usile fiind incuiate, unde erau adunati ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus si a stat in mijloc si le-a zis: Pace voua! Si, zicand acestea, le-a aratat mainile si coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, vazand pe Domnul. Si Iisus le-a zis iarasi: Pace voua! Precum M-a trimis pe Mine Tatal, va trimit si Eu pe voi. Si, zicand acestea, a suflat asupra lor si le-a zis: Luati Duh Sfant; carora veti ierta pacatele, le vor fi iertate si carora le veti tine, vor fi tinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamanul, nu era cu ei cand a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalti ucenici: Am vazut pe Domnul! Dar el le-a zis: Daca nu voi vedea, in mainile Lui, semnul cuielor, si daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor si daca nu voi pune mana mea in coasta Lui, nu voi crede. Si dupa opt zile, ucenicii Lui erau iarasi inauntru, si Toma, impreuna cu ei. Si a venit Iisus, usile fiind incuiate, si a stat in mijloc si a zis: Pace voua! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tau incoace si vezi mainile Mele si adu mana ta si o pune in coasta Mea si nu fi necredincios, ci credincios. A raspuns Toma si I-a zis: Domnul meu si Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru ca M-ai vazut ai crezut. Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut. Deci si alte multe minuni a facut Iisus inaintea ucenicilor Sai, care nu sunt scrise in cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca sa credeti ca Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu si, crezand, sa aveti viata in numele Lui.

]]>
Sat, 22 Apr 2017 20:38:47 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa lepadare de credinta necredinta inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Intrarea in Ierusalim 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--intrarea-in-ierusalim-2015--manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--intrarea-in-ierusalim-2015--manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa
Manstirea Brebu
Preot Cristian Stavriu
Duminica a VI-a din Post - a Floriilor
Intrarea in Ierusalim 2015

Pr Cristian Stavriu - Intrarea in Ierusalim 2015 - Manastirea Brebu

Duminica a VI -a din Post a Floriilor
Evanghelia:
Sf. Ap. Evanghelist Ioan 12,1-18

Apostolul: Filipeni 4,4-9


Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: “Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei”. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.

]]>
Sun, 05 Apr 2015 18:26:11 +0300 credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa lepadare de credinta necredinta predici ortodoxe Spovedanie talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Maria Egipteanca 2015 - Manstirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--maria-egipteanca-2015--manstirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr--cristian-stavriu--maria-egipteanca-2015--manstirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu
Mnastirea Brebu
Duminica a V-a din Post
Maria Egiptenca 2015

Pr Cristian Stavriu - Maria Egipteanca 2015 - Manastirea Brebu

DUMINICA A V-A DIN POST
MARIA EGIPTEANCA
Sf. Ap. Evanghelist Marcu 10, 32-45

32. Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după ei se temeau. Şi luînd la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună cele ce aveau să I se întîmple:
33. Că, iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osîndi la moarte şi-L vor da în mîna păgînilor.
34. Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia.
35. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicîndu-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine.
36. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac?
37. Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stînga Ta, întru slava Ta.
38. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu?
39. Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza.
40. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stînga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit.
41. Şi auzind cei zece, au început a se mînia pe Iacov şi pe Ioan.
42. Şi Iisus, chemîndu-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cîrmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpînesc.
43. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru.
44. Şi care va vrea să fie întîi între voi, să fie tuturor slugă.
45. Că şi Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.

]]>
Sat, 01 Apr 2017 21:36:41 +0300 credinta ortodoxa crestinism ortodox increderea in Dumnezeu invatatura de credinta ortodoxa rugaciune inregistrari audio ortodox predici ortodoxe Despre Inselare talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Buna Vestire 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-buna-vestire-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-buna-vestire-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu, jud. Prahova
Predica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu
Buna Vestire 2015

Pr Cristian Stavriu - Buna Vestire 2015 - Manastirea Brebu

PRAZNICUL BUNEI VESTIRI 2015
Sf. Ev. Luca 1, 24-38


“Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: «Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.»
Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. «Binecuvântată eşti tu între femei.» Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: «Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.» Şi a zis Maria către înger: «Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?» Şi răspunzând îngerul, i-a zis: «Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.» Şi a zis Maria: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!» Şi îngerul a plecat de la ea.”

]]>
Mon, 30 Mar 2015 12:19:25 +0300 credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Maica Domnului talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox smerenie
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Sf. Ioan Scararul 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavtriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-sf-ioan-scararul-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-sf-ioan-scararul-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu
Preot Cristian Stavriu
Duminica a IV-a din Post
Sf. Ioan Scararul 2015

Pr Cristian Stavriu - Ioan Scararul 2015 - Manastirea Brebu-partea 1

Pr Cristian Stavriu - Ioan Scararul 2015 - Manastirea Brebu - partea II

DUMINICA A IV-A DIN POST
A SF. IOAN SCARARUL
Sf. Evanghelist Marcu 9, 17-32

În vremea aceea a venit un om la Iisus şi, îngenunchind înaintea Lui, I-a zis: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care are un duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl zdrobeşte; şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată, dar n-au putut.
Atunci El, răspunzând lor, a zis: o, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine! Şi l-au adus la Dânsul. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil şi acesta, căzând la pământ, se tăvălea şi spumega. Şi l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie; şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă; şi de poţi ceva, ajută-ne nouă, fie-ţi milă de noi! Iar Iisus i-a zis: de poţi crede, toate sunt cu putinţă pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi şi I-a zis: cred, Doamne, ajută necredinţei mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat duhul cel necurat, zicându-i: duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: ieşi afară din copil şi să nu mai intri în el. Atunci duhul, răcnind şi scuturându-l cu putere, a ieşit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii Săi L-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar Dânsul le-a zis: acest neam de diavoli, cu nimic nu poate fi izgonit, decât numai cu rugăciune şi cu post. Ieşind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să ştie nimeni. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor omorâ; iar după ce-L vor omorâ, a treia zi va învia. Dae ei nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.

]]>
Sun, 22 Mar 2015 15:20:05 +0200 crestinism ortodox invatatura de credinta ortodoxa post inregistrari audio ortodox predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor increderea in Dumnezeu lepadare de credinta necredinta credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Crucii 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-duminica-crucii-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-duminica-crucii-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa
Duminica Crucii 2015
Pr. Cristian Stavriu
Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Crucii 2015 - Manastirea Brebu-p 1

Pr Cristian Stavriu - Duminica Crucii 2015 - Manastirea Brebu-p 2

]]>
Sun, 15 Mar 2015 18:01:16 +0200 inregistrari audio ortodox Sfanta Cruce credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura post roadele postului educatia tinerilor si copiilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Sf. Grigorie Palama 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-sf-grigorie-palama-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-sf-grigorie-palama-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa
Pr. Cristian Stavriu
Duminica a II-a din Post
Sf. Grigorie Palama - 2015
Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Sf Grigorie Palama 2015 - Manastirea Brebu

DUMINICA A DOUA DIN POST

Evanghelia la Sf. Grigorie Palama
Ioan 10, 9-16

Eu sînt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mîntui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.
Furul nu vine decît ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
Eu sînt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.
Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sînt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.
Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.
Eu sînt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.
Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi.
Am şi alte oi, care sînt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

]]>
Sun, 08 Mar 2015 22:21:19 +0200 sfintii parinti Vieti de Sfinti talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Duminica Ortodoxiei 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-duminica-ortodoxiei-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-duminica-ortodoxiei-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Predica Ortodoxa

Duminica Ortodoxiei 2015

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Ortodoxiei 2015 - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Ortodoxiei 2015 - Man Brebu

Pr Cristian Stavriu - Duminica Ortodoxiei 2015 - Man Brebu - Partea a II-a

DUMINICA ORTODOXIEI
Ev. Ioan 1, 43-51

În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: am găsit pe Acela despre care a scris Moise în lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! Natanael L-a întrebat: de unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.

]]>
Sun, 01 Mar 2015 14:59:39 +0200 Biserica Ortodoxa credinta ortodoxa crestinism ortodox Cuvant Ortodox inregistrari audio ortodox invatatura de credinta ortodoxa Ortodoxie predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura educatie post roadele postului
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Fiul Risipitor 2015 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-fiul-risipitor-2015-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-fiul-risipitor-2015-manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Predica Ortodoxa

Pilda Fiului Risipitor

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Fiul Risipitor 2015 - Manastirea Brebu

Partea I

Parte I Partea a II-a

Pilda fiului risipitor

Duminica a XXXIV - a dupa Rusalii

Luca cap. 15: 11- 32

” El a mai zis:” un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său:” Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr, a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele, pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis:” Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice:” Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.” Și s-a sculat și a plecat la tatăl său.

Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis:” Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.” Dar tatăl a zis robilor săi:” aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim; căci acest fiul al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit.” Și au început să se veselească.

Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns:” Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine.”

El s-a întărâtat de mânie și nu voia să mai intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns a zis tatălui său: „Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca; și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei; iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat.”

” Fiule,” i-a zis tatăl,” tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.”

]]>
Sat, 27 Feb 2016 21:19:26 +0200 inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa catehetica cateheze curvie talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Samarineanul Milostiv 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-samarineanul-milostiv-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-samarineanul-milostiv-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Pilda Samarineanului Milostiv  2014 /
Duminica a XXV-a după Rusalii /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Duminica a 25-a dupa Rusalii
- Pilda Samarineanului Milostiv
Ev. Luca 10, 25-37
Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.
]]>
Thu, 10 Nov 2016 10:43:50 +0200 credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox manastirea brebu educatia tinerilor si copiilor ganduri bune
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Bogatul Nemilostiv 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-bogatul-nemilostiv-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-bogatul-nemilostiv-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Predica Ortodoxa

Bogatul Nemilostiv 2014

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu -Bogatul Nemilostiv 2014 - Manastirea BrebuPREDICA LA DUMINICA A XXII-a DUPA RUSALII
BOGATUL LACOM ȘI SĂRACUL LAZĂR 2014
DREGĂTORUL BOGAT
LUCA 16, 19-31


Era un om bogat care se imbraca in porfira si in vison, veselindu-se in toate zilele in chip stralucit.
Iar un sarac, anume Lazar, zacea inaintea portii lui, plin de bube,
Poftind sa se sature din cele ce cadeau de la masa bogatului; dar si cainii venind, lingeau bubele lui.
Si a murit saracul si a fost dus de catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si bogatul si a fost inmormantat.
Si in iad, ridicandu-si ochii, fiind in chinuri, el a vazut de departe pe Avraam si pe Lazar in sanul lui.
Si el, strigand, a zis: Parinte Avraame, fie-ti mila de mine si trimite pe Lazar sa-si ude varful degetului in apa si sa-mi racoreasca limba, caci ma chinuiesc in aceasta vapaie.
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte ca ai primit cele bune ale tale in viata ta, si Lazar, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mangaie, iar tu te chinuiesti.
Si peste toate acestea, intre noi si voi s-a intarit prapastie mare, ca cei care voiesc sa treaca de aici la voi sa nu poata, nici cei de acolo sa treaca la noi.
Iar el a zis: Rogu-te, dar, parinte, sa-l trimiti in casa tatalui meu,
Caci am cinci frati, sa le spuna lor acestea, ca sa nu vina si ei in acest loc de chin.
Si i-a zis Avraam: Au pe Moise si pe prooroci; sa asculte de ei.
Iar el a zis: Nu, parinte Avraam, ci, daca cineva dintre morti se va duce la ei, se vor pocai.
Si i-a zis Avraam: Daca nu asculta de Moise si de prooroci, nu vor crede nici daca ar invia cineva dintre morti.

]]>
Sat, 29 Oct 2016 22:05:47 +0300 Cristian Stavriu predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox manastirea brebu credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Bogatul Lacom 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-bogatul-lacom-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-bogatul-lacom-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Predica Ortodoxa /

Pilda Bogatului căruia i-a rodit țarina 2014 /

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu /


PREDICA LA DUMINICA A XXII-a DUPA RUSALII
BOGATUL LACOM ȘI SĂRACUL LAZĂR 2014
DREGĂTORUL BOGAT
LUCA 16, 19-31


Era un om bogat care se imbraca in porfira si in vison, veselindu-se in toate zilele in chip stralucit.
Iar un sarac, anume Lazar, zacea inaintea portii lui, plin de bube,
Poftind sa se sature din cele ce cadeau de la masa bogatului; dar si cainii venind, lingeau bubele lui.
Si a murit saracul si a fost dus de catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si bogatul si a fost inmormantat.
Si in iad, ridicandu-si ochii, fiind in chinuri, el a vazut de departe pe Avraam si pe Lazar in sanul lui.
Si el, strigand, a zis: Parinte Avraame, fie-ti mila de mine si trimite pe Lazar sa-si ude varful degetului in apa si sa-mi racoreasca limba, caci ma chinuiesc in aceasta vapaie.
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte ca ai primit cele bune ale tale in viata ta, si Lazar, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mangaie, iar tu te chinuiesti.
Si peste toate acestea, intre noi si voi s-a intarit prapastie mare, ca cei care voiesc sa treaca de aici la voi sa nu poata, nici cei de acolo sa treaca la noi.
Iar el a zis: Rogu-te, dar, parinte, sa-l trimiti in casa tatalui meu,
Caci am cinci frati, sa le spuna lor acestea, ca sa nu vina si ei in acest loc de chin.
Si i-a zis Avraam: Au pe Moise si pe prooroci; sa asculte de ei.
Iar el a zis: Nu, parinte Avraam, ci, daca cineva dintre morti se va duce la ei, se vor pocai.
Si i-a zis Avraam: Daca nu asculta de Moise si de prooroci, nu vor crede nici daca ar invia cineva dintre morti.

]]>
Fri, 18 Nov 2016 13:28:12 +0200 Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox manastirea brebu credinta ortodoxa judecata predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Iubirea Vrajmasilor 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-iubirea-vrajmasilor-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-iubirea-vrajmasilor-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa

Iubirea Vrajmasilor 2014

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr. Cristian Stavriu - Iubirea Vrajmasilor 2014 - Manastirea Brebu - Prima Parte

Pr. Cristian Stavriu - Iubirea Vrajmasilor 2014 - Manastirea Brebu - A doua Parte

PREDICA LA DUMINICA A XIX-a DUPA RUSALII
IUBIREA VRAJMASILOR 2014

Ev. Luca 6, 31-36

Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este.

]]>
Tue, 11 Nov 2014 20:19:46 +0200 manastirea brebu Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa predici ortodoxe pilde ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Invierea Fiicei lui Iair 2014 - Man. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-invierea-fiicei-lui-iair-2014-man-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-invierea-fiicei-lui-iair-2014-man-brebu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu - Predica Ortodoxa
Invierea Fiicei lui Iair 2014
Manastirea Brebu
Jud. Prahova

Predica la Duminica a XXIV -a dupa Rusalii
- Invierea fiicei lui Iair -

Ev. Luca 8, 41-56
"Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat."
]]>
Tue, 01 Nov 2016 20:32:13 +0200 Cristian Stavriu predici ortodoxe inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura sfanta scriptura manastirea brebu educatia tinerilor si copiilor moartea invierea mortilor
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Invierea Fiului Vaduvei din Nain 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-invierea-fiului-vaduvei-din-nain-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu - Predica Ortodoxa
Invierea Fiului Vaduvei din Nain 2014
Manastirea Brebu - Jud. Prahova

 

Pr. Cristian Stavriu - Invierea Fiului Vaduvei din Nain 2014

Invierea fiului vaduvei din Nain

Ev. Luca 7, 11-16

Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

]]>
Thu, 06 Nov 2014 18:44:36 +0200 Cristian Stavriu credinta ortodoxa manastirea brebu talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox evanghelia
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Indracitului 2014 - M. Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-vindecarea-indracitului-2014-m-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-vindecarea-indracitului-2014-m-brebu Pr. Cristian Stavriu

Pr. Cristian Stavriu - Predica Ortodoxa
Vindecarea Indracitului 2014
Manastirea Brebu - Jud. Prahova

Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Indracitului 2014-M. Brebu - Prima Parte

Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea Indracitului 2014 - M. Brebu - A doua Parte

VINDECAREA ÎNDRĂCITULUI DIN GADARA (2014)

27. Si iesind pe uscat, L-a intampinat un barbat din cetate, care avea demon si care de multa vreme nu mai punea haina pe el si in casa nu mai locuia, ci prin morminte.

28. Si vazand pe Iisus, strigand, a cazut inaintea Lui si cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preainalt? Rogu-Te, nu ma chinui.

29. Caci poruncea duhului necurat sa iasa din om, pentru ca de multi ani il stapanea, si era legat in lanturi si in obezi, pazindu-l, dar el, sfaramand legaturile, era manat de demon, in pustie.

30. Si l-a intrebat Iisus, zicand: Care-ti este numele? Iar el a zis: Legiune. Caci demoni multi intrasera in el.

31. Si-L rugau pe El sa nu le porunceasca sa mearga in adanc.

32. Si era acolo o turma mare de porci, care pasteau pe munte. Si L-au rugat sa le ingaduie sa intre in ei; si le-a ingaduit.

33. Si, iesind demonii din om, au intrat in porci, iar turma s-a aruncat de pe tarm in lac si s-a inecat.

34. Iar pazitorii vazand ce s-a intamplat, au fugit si au vestit in cetate si prin sate.

35. Si au iesit sa vada ce s-a intamplat si au venit la Iisus si au gasit pe omul din care iesisera demonii, imbracat si intreg la minte, sezand jos, la picioarele lui Iisus si s-au infricosat.

36. Si cei ce vazusera le-au spus cum a fost izbavit demonizatul.

37. Si L-a rugat pe El toata multimea din tinutul Gerghesenilor sa plece de la ei, caci erau cuprinsi de frica mare. Iar El, intrand in corabie, S-a inapoiat.

38. Iar barbatul din care iesisera demonii Il ruga sa ramana cu El. Iisus insa i-a dat drumul zicand:

39. Intoarce-te in casa ta si spune cat bine ti-a facut tie Dumnezeu. Si a plecat, vestind in toata cetatea cate ii facuse Iisus.”

Luca.8;27-39.

]]>
Tue, 04 Nov 2014 20:26:02 +0200 Cristian Stavriu predici ortodoxe inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura indracire manastirea brebu credinta ortodoxa
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Taierea Capului Sf. Ioan 2014 - a doua parte - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-taierea-capului-sf-ioan-2014-a-doua-parte-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-taierea-capului-sf-ioan-2014-a-doua-parte-manastirea-brebu Pr. Cristian Stavriu

Predica Ortodoxa - Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul 2014 - a doua parte

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Taierea Capului Sf Ioan 2014 - a doua parte - Manastirea Brebu

]]>
Fri, 05 Sep 2014 22:30:01 +0300 Cristian Stavriu predici ortodoxe inregistrari audio ortodox sfintii parinti Vieti de Sfinti manastirea brebu talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Taierea Capului Sf. Ioan 2014 - prima parte - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-taierea-capului-sf-ioan-2014-prima-parte-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-taierea-capului-sf-ioan-2014-prima-parte-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa - Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul 2014 - prima parte

Pr. Cristian Stavriu - Manastirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Taierea Capului Sf Ioan 2014 - prima parte

]]>
Fri, 05 Sep 2014 22:29:53 +0300 Cristian Stavriu predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox manastirea brebu Vieti de Sfinti
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea indracitilor 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-vindecarea-indracitilor-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-vindecarea-indracitilor-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica Ortodoxa - Manastirea Brebu

Pr. Cristian Stavriu - Vindecarea indracitilor 2014

 

Pr Cristian Stavriu - Vindecarea Indracitilor 2014 - Manastirea Brebu

Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi ieşind din morminte şi atât de înfricoşători încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.

Şi iată că ei strigau, zicând: „Ce este nouă şi Ţie , Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venit-ai aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?“

Şi la o bună depărtare de ei era o turmă mare de porci care păştea.

Iar demonii Îl rugau, zicând: „Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci“.

Şi El le-a zis: „Duceţi-vă!“ Iar ei, ieşind, s'au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s'a repezit de pe stâncă'n mare şi a pierit în apă.

Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus totul, şi despre cele întâmplate cu demonizaţii.

Şi iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să plece din hotarele lor.

 

]]>
Thu, 04 Sep 2014 12:52:13 +0300 Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe inregistrari audio ortodox indracire diavol manastirea brebu
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Tanarul Bogat 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-tanarul-bogat-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-tanarul-bogat-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica ortodoxă - Pilda Tanarului Bogat 2014 -
Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Tanarul Bogat 2014 - Manastirea Brebu

Sf. Ap. Ev. Matei 19; 16-26

Şi iată, un tânăr a venit la El şi I-a zis: „Învăţătorule bun, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică?“

Iar El a zis: „De ce-Mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în Viaţă, păzeşte poruncile“.

El I-a zis: „Care?“ Iar Iisus i-a zis: Să nu ucizi, să nu te desfrânezi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Tânărul I-a zis: „Pe toate acestea le-am păzit din tinereţea mea. Ce-mi lipseşte?“

Iisus i-a zis: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi vino de-Mi urmează Mie“.

Dar tânărul, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuţii.

Iar Iisus a zis către ucenicii Săi: „Adevărat vă spun că cu greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor.

Şi vă mai spun: Mai lesne e să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu“.

Auzind acest cuvânt, ucenicii tare s'au mirat şi au zis: „Atunci, cine poate să se mântuiască?“...

Iar Iisus, privind drept la ei, le-a zis: „Aceasta e cu neputinţă la oameni, dar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă“.

]]>
Wed, 23 Aug 2017 19:35:19 +0300 predici ortodoxe Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura calea mantuirii educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox lepadare de credinta manipularea maselor probleme de viata
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda Datornicului Nemilostiv 2014 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-datornicului-nemilostiv-2014-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-datornicului-nemilostiv-2014-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica ortodoxă - Pilda Datornicului Nemilostiv 2014 -
Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu

Pr Cristian Stavriu - Pilda Datornicului Nemilostiv 2014


Sf. Ap. Ev. Matei cap. 18, 23-35
De aceea, asemănatu-s'a împărăţia cerurilor cu un împărat care a vrut să se socotească cu slugile sale.

Şi începând el să facă socoteala, i s'a adus un datornic cu zece mii de talanţi.

Dar neavând acela cu ce plăti, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el, şi pe femeia lui şi pe copiii lui şi toate câte are, ca să plătească.

Deci, căzând sluga aceea în genunchi, i se închina, zicând: Doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot.

Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.

Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator!

Şi căzându-i la picioare cel ce era slugă ca şi el, îl ruga, zicând: Mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti...

Dar el n'a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria.

Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s'au întristat foarte şi, venind, i-au spus stăpânului toate cele întâmplate.

Atunci, chemându-l stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m'ai rugat.

Nu trebuia oare ca şi tu să ai milă de cel ce este slugă împreună cu tine, aşa cum am avut eu milă de tine?

Şi mâniindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria.

Aşa vă va face vouă şi Tatăl Meu Cel ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său, din toată inima“.

]]>
Sat, 15 Aug 2015 20:09:53 +0300 predici ortodoxe Cristian Stavriu talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Pilda celor poftiti la Cina 2013 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-celor-poftiti-la-cina-2013-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-pilda-celor-poftiti-la-cina-2013-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuManastirea Brebu /
Duminica a XXVIII-a după Pogorârea Duhului Sfânt /
Pazirea Poruncilor 2013 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi;
Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata.
Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă.
Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă.
Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.
Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea.

Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici.
Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, ca să mi se umple casa,
Căci zic vouă: Niciunul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.
(Luca 14, 16-24)

]]>
Sat, 10 Dec 2016 20:55:13 +0200 catehetica cateheze educatie Sfanta Impartasanie predici ortodoxe inregistrari audio ortodox Cristian Stavriu sfanta scriptura talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Predica ortodoxa - Tamaduirea Femeii Garbove 2013 - Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/predica-ortodoxa-tamaduirea-femeii-garbove-2013-preot-cristian-stavriu-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/predica-ortodoxa-tamaduirea-femeii-garbove-2013-preot-cristian-stavriu-manastirea-brebu Preot Cristian Stavriu

 

 

Predica ortodoxă - Tămăduirea Femeii Gârbove 2013 - Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu


 

Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi care erau împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El (Luca 13, 10-17).

]]>
Sun, 08 Dec 2013 14:16:02 +0200 predici ortodoxe Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox catehetica cateheze talcuiri din sfanta scriptura invidie
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Predica la Tanarul Bogat 2013 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-tanarul-bogat-2013-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-tanarul-bogat-2013-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica ortodoxa - Tanarul Bogat 2013 - Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu]]>
Wed, 23 Aug 2017 20:44:24 +0300 predici ortodoxe Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox catehetica cateheze credinta ortodoxa stari sufletesti
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Predica la Bogatul Lacom 2013 - Manastirea Brebu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-bogatul-lacom-2013-manastirea-brebu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-bogatul-lacom-2013-manastirea-brebu Pr. Cristian StavriuPredica ortodoxa - Bogatul Lacom 2013 - Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu

]]>
Sun, 17 Nov 2013 20:20:09 +0200 predici ortodoxe Cristian Stavriu catehetica cateheze Cuvinte de Folos inregistrari audio ortodox calea mantuirii
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Predica la Samarineanul Milostiv 2013]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-samarineanul-milostiv-2013 http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-samarineanul-milostiv-2013 Preot Cristian StavriuPredica ortodoxa - Samarineanul Milostiv 2013 - Preot Cristian Stavriu - Mânăstirea Brebu

 

 


]]>
Sun, 10 Nov 2013 21:24:49 +0200 Cristian Stavriu predici ortodoxe catehetica cateheze inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Predica despre Iubirea Vrajmasilor 2013]]> Preot Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-despre-iubirea-vrajmasilor-2013 http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-despre-iubirea-vrajmasilor-2013 Cristian StavriuPredica la Iubirea Vrajmasilor - 2013 - Preot Cristian Stavriu
Mânăstirea Brebu - jud. Prahova

Duminica a 19-a dupa Rusalii - Iubirea Vrajmasilor - Sf. Evanghelie de la Sf. Apostol si Evanghelist Luca cap. 6, v 31-36

]]>
Sat, 02 Nov 2013 21:21:38 +0200 Cristian Stavriu preotie Iubirea de Dumnezeu iubirea de sine catehetica cateheze predici ortodoxe
<![CDATA[Pr. Cristian Stavriu - Predica la Praznicul Cuvioasei Parascheva 2013]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-praznicul-cuvioasei-parascheva-2013 http://www.catehetica.ro/pr-cristian-stavriu-predica-la-praznicul-cuvioasei-parascheva-2013 Cristian StavriuPredica la Praznicul Cuvioasei Parascheva - 2013 - Preot Cristian Stavriu
Manastirea Brebu - jud. Prahova

Cuvioasa Parascheva 2013

]]>
Thu, 31 Oct 2013 21:25:43 +0200 Cristian Stavriu predici ortodoxe sfintii parinti Vieti de Sfinti catehetica cateheze credinta ortodoxa
<![CDATA[Film Ortodox - Staretul Paisie ]]> Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/film-ortodox-staretul-paisie http://www.catehetica.ro/film-ortodox-staretul-paisie Staretul PaisieСтарец Паисий и я, стоящий вверх ногами - se numește acest film ortodox deosebit, bazat pe pildele Staretului Paisie Aghioritul și prin care încercăm să vă umplem sufletul de bucurie si cugetări sfinte. Acest film este realizat în anul 2012 de frații noștri din Rusia și-l avem ca binecuvântare cu o traducere in limba română prin osteneala frățiilor noastre: Natalia Lozan și Oltea Boldureanu. Vă urăm vizionare plăcută și mult folos duhovnicesc:

]]>
Sun, 11 Aug 2013 08:05:41 +0300 Film filocalia Paisie Aghioritul inregistrari video ortodox pilde pilde ortodoxe
<![CDATA[Sfatul Zilei - Miluiti prin necazuri]]> Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sfatul-zilei-miluiti-prin-necazuri http://www.catehetica.ro/sfatul-zilei-miluiti-prin-necazuri Sfatul ZileiSfatul Zilei de 10 august
Miluiți prin necazuri

„Și ucenicii Săi L-au întrebat, zicând: „Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb”. Iisus a răspuns: „Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca-ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu”. (Ioan 9, 2-3)
Necazurile ni se trimit, oare, pentru păcatele noastre? În vechime așa se credea, dar Mântuitorul dă o altă explicație. Spune că un om era orb ca să se arate prin el puterea lui Dumnezeu. Lipsa vederii l-a adus pe acel om la Iisus și prin aceasta a fost miluit de două ori: i s-au deschis ochii trupești, dar și cei duhovnicești. Probabil că nu l-ar fi întâlnit niciodată pe Iisus dacă n-ar fi fost orb și dacă n-ar fi trebuit să se săvârșească asupra sa acea minune.
Deseori suntem miluiți, în cea mai mare și mai neașteptată măsură, prin suferințele noastre. Boala lui Lazăr avea să descopere, după cuvântul lui Iisus, „slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să se slăvească fiul lui Dumnezeu” (Ioan 11, 4). Nu încape îndoială că orice boală poate da bolnavului sau celor din preajma sa, posibilitatea de a dobândi binecuvântare de sus. Adesea, Domnul îi fericește pe cei ce suferă din cauza încercărilor la care sunt supuși. Tot  ceea ce considerăm că se întâmplă în defavoarea noastră ar trebui să ne deschidem ochii asupra unui adevăr adânc: că fiecare dezamăgire în viața este menită să ne aducă, îl locul fericirii pe care o așteptăm, ceva cu mult mai bun.

Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu - Editura Sofia

 


]]>
Fri, 09 Aug 2013 20:01:49 +0300 Sfatul Zilei Sfaturi Intelepte Sfaturi Zilnice Cuvant Ortodox Cuvinte de Folos
<![CDATA[Ce facem cu familiile, copii si viitorul nostru?]]> Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/ce-facem-cu-familiile-copii-si-viitorul-nostru http://www.catehetica.ro/ce-facem-cu-familiile-copii-si-viitorul-nostru ProvitaSambătă 26 Martie 2011 a avut loc în București cât și în țară un marș profamilie, provita, în sprijinul celulei de bază a societății – FAMILIA! Spune DA vietii!

Totul a fost frumos, marșul s-a desfășurat civilizat, în liniște și pace prin Bucureștiul aglomerat și preocupat doar de cele ale zilei. Din păcate românii noștri nu percutează la astfel de manifestări și din această cauză vom suferi pe viitor căutând cauzele necazurilor nostre într-o cu totul altă parte. Puținătatea participanților însă este îngrijorătoare!

Cu câteva zile în urmă ieromonahul Savatie Baștovoi într-un serial al emisiunii „Pietrele Vorbesc” a discutat cu un american (Scott Lively doctor in drept si invitat al emisiunii) despre initiativele legislative cu privire la discriminarea minorităților. Emisiune pe care o recomand cu caldura:

Profamilia, Antiavort - Ier. Savatie Bastovoi

Putem vedea în emisiunea enunțată abilitatea, iscuțimea, consecvența și puterea pe care o pun în slujba răului aceia care se luptă impotriva familiei, impotriva vieții, impotriva moralității, impotriva lui Dumnezeu, samd.

Din păcate aceeași abilitate și efervescență nu o regăsim nici măcar în rândurile oamenilor bisericii noastre naționale, nici în rândurile acelora care duminică de duminică participă la sfintele Liturghii- pentru că ne credem credincioși doar prin faptul că împlinim un ritual.

Ceea ce vreau să spun nu este o judecată asupra noastră a tuturor ci doar o constatare a unei realități crude pe care dacă nu o vom aborda corect nu o vom putea învinge.

De la an la an sunt din ce în ce mai puține conferințe (de orice fel), din ce în ce mai puțini părinți duhovnicești invitați să-și spună cuvântul mulțimilor de creștini, de studenți samd. De ce oare? suntem vinovați pentru aceasta?

Cred că este timpul ca noi aceia care dispunem de mijloace media, posesorii de bloguri si portale creștine să promovăm cât mai mult acțiuni de felul acesta. Dezbinarea ne-a decimat, iar cei care lucrează de partea răului ne înving prin număr, prin prezență, prin consecvență și putere.

Noi suntem slabi și neputincioși pentru că nu suntem uniți și asta face deliciul adversarului.

Eu cred că ar trebui să lucrăm mai puțin timid față de cei din jur iar soluția pentru noi este să lucrăm foarte mult la desăvârșirea creștină printr-o luptă aprigă cu sinele, participare la Sfintele Liturghii, spovedanie, împărtășire și activitate multă în săvârșirea faptelor bune. Dacă vom dobândi o bună înțelegere a lucrurilor, și ne vom raporta corect față de ceea ce ne înconjoară, deci vom dobândi virtutea dreptei socotințe atunci lucrurile se vor schimba. Nimic nu vom putea schimba în jurul nostru dacă nu ne vom schimba pe noi înșine. Apoi abia, vom putea antrena în această mișcare spre bine și pe cei de lângă noi. Vrem să vedem alături de noi din ce în ce mai des pe preoții duhovnici, pe episcopii noștri, profesorii noștri samd. Este teribil de deranjant să vezi că cei care sunt îndreptățiți să ia atitudine, să sprijine și să conducă astfel de manifestări sunt invizibili. Dar vina pentru aceasta este numai a noastră a tuturor. Rămâne să vedem pe viitor ce putem face concret! Aștept sugestiile cititorilor și sfaturile duhovnicilor!

Cristian Stavriu

 

]]>
Mon, 04 Apr 2011 12:55:33 +0300 anticonceptionale avort Cristian Stavriu profamilie
<![CDATA[Ce s-a intamplat la Ierusalim cu asezamantul romanesc? - Savatie Bastovoi]]> Savatie Bastovoi http://www.catehetica.ro/ce-s-a-intamplat-la-ierusalim-cu-asezamantul-romanesc-savatie-bastovoi http://www.catehetica.ro/ce-s-a-intamplat-la-ierusalim-cu-asezamantul-romanesc-savatie-bastovoi Întreruperea comuniunii dintre doua biserici surori autocefale nu este un lucru simplu și nici de glumă. Iată că s-a creat un precedent care cu siguranță va avea unele repercursiuni în viitor. Din păcate, cred că oamenii astăzi mai puțin se gandesc intuitiv la reculul unei decizii atât de importante. Mai jos avem o inregistrare video realizată de ieromonahul Savatie Bastovoi in cadrul emisiunii Pietrele Vorbesc avândul ca invitat pe ieromonahul Petre Pruteanu de la mânăstirea Trei Ierarhi din Iași. Emisiunea își propune abordarea acestui subiect și găsirea unor răspunsuri la întrebarile: Ce s-a întamplat intre patriarhiile română și ierusalimiteană? Ce interese primează în rezolvarea acestei probleme dificile?

]]>
Fri, 20 May 2011 10:19:38 +0300 Savatie Bastovoi Pietrele Vorbesc Biserica Ortodoxa
<![CDATA[Conferinta Despre Post-P.Arsenie Muscalu]]> Arsenie Muscalu http://www.catehetica.ro/conferinta-despre-post-p-arsenie-muscalu http://www.catehetica.ro/conferinta-despre-post-p-arsenie-muscalu Despre PostPortalul nostru crestin ortodox va ofera spre ascultare o importantă înregistrare audio de la Conferinta - Despre Post avându-l ca invitat pe parintele protosinghel Arsenie Muscalu. Aveti ocazia să ascultați un cuvânt de invățătură despre post și răspunsuri la o multitudine de întrebări legate de acest subiect!
Postul Constrângere sau Libertate:

 

 

 

Arsenie Muscalu - Despre Post-1-www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre post-2- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post-3- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post - 4- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post - 5- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post-6- www.catehetica.ro

]]>
Mon, 08 Apr 2013 08:03:35 +0300 Arsenie Muscalu conferinte ortodoxe inregistrari audio ortodox post roadele postului
<![CDATA[Cum jura politicienii pe Biblie fara discernamant!-video]]> Rafael Udriste http://www.catehetica.ro/cum-jura-politicienii-pe-biblie-fara-discernamant-video http://www.catehetica.ro/cum-jura-politicienii-pe-biblie-fara-discernamant-video Vă invităm să vizionati un nou serial video al emisiunii SEMNE realizat de Rafael Udriște!
In această înregistrare putem distinge felul în care oamenii politici jură în fața românilor cu mâna pe Biblie: „așa să-mi ajute Dumnezeu!”
Cum se face că în România s-au votat in 20 de ani legi contrare învățăturilor biblice iar nouă nu ne-a rămas decât să tot tragem semnale de alarmă fără a putea face concret ceva! Vizionare placuta si cu folos!

Serialul a fost preluat de AICI

]]>
Tue, 12 Apr 2011 08:30:42 +0300 biblia politicieni juramant
<![CDATA[ProFamilia, Antiavort-Ier.Savatie Bastovoi]]> Savatie Bastovoi http://www.catehetica.ro/profamilia--antiavort-ier-savatie-bastovoi http://www.catehetica.ro/profamilia--antiavort-ier-savatie-bastovoi Va invitam sa vizionati un nou serial al emisiunii video „Pietrele Vorbesc” despre ProFamilie, AntiAvort, ProVita, cat si despre initiativa legislativa pentru discriminarea minoritatilor. Despre aceasta lege bolnavă vom afla in aceasta emisiune realizata de bravul ieromonah savatie Bastovoi.

]]>
Sat, 26 Mar 2011 20:02:03 +0200 Pietrele Vorbesc Savatie Bastovoi profamilie
<![CDATA[Adormirea Maicii Domnului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/adormirea-maicii-domnului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/adormirea-maicii-domnului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017/
Praznic Împărătesc al Maicii Domnului / 
Hramul Parohiei Afumați I
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

PRAZNIC ÎMPĂRĂTESC ÎNCHINAT MAICII DOMNULUI
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017
Sf. Ap. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte. Maria însă şi-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea.
Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-şi glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt. Dar Iisus a răspuns: aşa este, dar fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.”

APOSTOL LA PRAZNICUL ÎMPĂRĂTESC ÎNCHINAT MAICII DOMNULUI
ADORMIREA MAICII DOMNULUI 2017
Epistola către Filipeni a Sf. Ap. PAvel 2, 5-11

Fraţilor, gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte de cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt, şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.”

]]>
Wed, 16 Aug 2017 15:30:31 +0300 Maica Domnului Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox Vieti de Sfinti
<![CDATA[Vindecarea lunaticului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-lunaticului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-lunaticului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a zecea după Pogorârea Duhului Sfânt/
Vindecarea lunaticului2017 / 
Predică despre îndrăcire
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A ZECEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA LUNATICULUI 2017
Sf. Ap. Ev. 17, 14-23

În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o, neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi l-a certat Iisus şi diavolul a ieşit din el, şi copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii I-au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: din pricina necredinţei voastre; căci adevărat vă spun vouă că: de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi cu neputinţă pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.”

APOSTOLUL DIN DUMINICA A ZECEA DUPĂ RUSALII
Epistola I către Corinteni a Sf. Ap. PAvel 4, 9-16

Fraţilor, mi se pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă, înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos.”

]]>
Wed, 16 Aug 2017 13:57:02 +0300 vindecare Cuvinte de Folos indracire dreapta socotinta invatatura de credinta ortodoxa necredinta talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor inregistrari audio ortodox predici ortodoxe
<![CDATA[Inmultirea Painilor 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/inmultirea-painilor-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a opta după Pogorârea Duhului Sfânt/
Înmulțirea Painilor2017 / 
Predică despre Sfânta Euharistie
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A OPTA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
ÎNMULȚIREA PÂINILOR 2017
Sf. Ap. Ev. Matei 14, 14-22

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de dânşii şi a tămăduit pe toţi bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi şi I-au zis: locul acesta este pustiu şi iată e târziu; deci dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate să-şi cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Dar ei I-au spus: nu avem aici decât numai cinci pâini şi doi peşti. Atunci El a zis: aduceţi-le aici la Mine. După aceea a poruncit oamenilor să şadă pe iarbă şi, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.”

APOSTOLUL LA DUMINICA A OPTA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Epistola Întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel
I Corinteni 1, 10-17

Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.

]]>
Tue, 01 Aug 2017 22:46:17 +0300 Sfanta Impartasanie Sfintele Taine educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa predici ortodoxe Spovedanie inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura
<![CDATA[Vindecarea slabanogului din Capernaum 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-din-capernaum-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /

Duminica a șasea după Pogorârea Duhului Sfânt/

Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2017 / 
Rugăciunea lui Iisus / 
Predica Ortodoxa /

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DIN CAPERNAUM 2016
Sf. Ap. Ev Matei 9, 1-8

În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.”

 

Ap. Romani 12, 6-14

Fraţilor, avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.”

]]>
Sun, 16 Jul 2017 19:02:43 +0300 vindecare talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu lepadare de credinta educatia tinerilor si copiilor predici ortodoxe inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Vindecarea slugii sutasului 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slugii-sutasului-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a patra după Pogorârea Duhului Sfânt/
Bindecarea slugii sutasului 2017 / 
Voievodul Ștefan cel Mare si Sfant / 
Sf. Părinți de la al IV-lea sinod ecumenic /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

DUMINICA A PATRA DUPĂ POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
VINDECAREA SLUGII SUTAȘULUI 2016
Sf. Ap. Ev. Matei 8, 5-13

În vremea aceea, când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de Dânsul un sutaş, rugându-L şi grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni şi-l voi tămădui. Dar sutaşul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu cuvântul şi se va tămădui servitorul meu; căci şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i zic acestuia: du-te, şi se duce; şi celuilalt: vino, şi vine; şi servitorul meu zic: fă aceasta, şi face. Auzind acestea, Iisus S-a minunat şi a zis celor care veneau după Dânsul: adevărat vă spun vouă: nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Drept aceea vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi se vor odihni cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob, în împărăţia cerurilor; iar fiii împărăţiei vor fi izgoniţi în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: du-te, şi, după ce ai crezut, fie ţie! Şi s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela.”

Apostolul Tit 3, 8-15

Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.”

]]>
Sun, 02 Jul 2017 22:30:48 +0300 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu educatia tinerilor si copiilor sfintii parinti vindecare credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox
<![CDATA[Duminica Sfintilor Romani 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintilor-romani-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a doua după Pogorârea Duhului Sfânt/
Duminica Sfinților Români 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

 

DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII (POGORÂREA DUHULUI SFÂNT)
DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI 2017
SF. AP. EV. Matei 5, 14-16; 10, 32-33; 17-18, 22

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tătăl vostru Cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Feriți-vă de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul; la dregători și la împărați veți fi duși pentru Mine, spre mărturie lor și păgânilor; și veți fi urâți de toți pentru numele Meu, dar cel care va răbda până la sfârșit acela se va mântui.”

DUMINICII TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI
Epistola Sf. Ap. Pavel către Romani 2, 10-16

Fraţilor, mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câţi, deci, fără lege au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Căci, când păgânii, care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc, sau îi şi apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.”

]]>
Sun, 18 Jun 2017 14:05:19 +0300 talcuiri din sfanta scriptura sfintii inchisorilor sfintii parinti Vieti de Sfinti inregistrari audio ortodox inregistrari video ortodox credinta ortodoxa invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu educatia tinerilor si copiilor Familia Ortodoxa
<![CDATA[Sfanta Treime 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sfanta-treime-2017---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sfanta-treime-2017---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Luni după Duminica a opta după Paști/
Sfânta Treime 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu  /

 

SFÂNTA TREIME 2017
Sf. Ap. Ev. Matei 18, 10-22


„Zis-a DOMNUL : căutaţi ca să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mai mici , căci vă spun vouă că îngerii lor din ceruri totdeauna privesc faţa Tatălui Meu , care este în Ceruri ; căci Fiul OMULUI ,a venit să mântuiască pe cei pierduţi . Ce vi se pare ? Dacă un om are o sută de oi şi i se rătăceşte una din ele, au (oare ) nu lasă pe cele 99 în munţi şi se duce de caută pe cea rătăcită ? Şi dacă se întâmplă să o găsească , adevărat vă spun vouă că se bucură de ea mai mult ,decât de cele 99 , care nu s-au rătăcit. Tot aşa , nu este voia Tatălui vostru , cel din ceruri ,ca să piară vreunul dintre aceştia mai mici.
De-ţi va greşi fratele tău , mergi şi-l mustră între tine şi el singur ; dacă te va asculta , ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta , mai ia împreună cu tine încă unul sau doi, ca prin gura a două sau trei mărturii să se sprijine orice cuvânt. Iar de nu-i va asculta  pe ei , spune-l soborului Bisericii ;şi de nu va asculta nici de sobor, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.Adevărat vă spun vouă : oricâte veţi lega pe pământ ,vor fi legate şi în Cer ; şi oricâte veţi dezlega pe pământ , vor fi dezlegate şi în Cer.Iarăşi vă spun vouă că ,dacă doi dintre voi se vor uni pe pământ pentru un lucru pe care îl vor cere ,se va da lor de Tatăl Meu , care este în Ceruri. Căci unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.

]]>
Wed, 07 Jun 2017 19:50:22 +0300 predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa sfanta scriptura Sfanta Traditie sfintii parinti talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu probleme de viata pronia divina
<![CDATA[Pogorarea Duhului Sfant 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-duhului-sfant-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica CINCIZECIMII /
Pogorârea Duhului Sfânt 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 2016
RUSALIILE
DUMINICA CINCIZECIMII

Sf. Ap. Ev. Ioan 7:37-53, 8:12


Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

APOSTOLUL CINCIZECIMII - RUSALIILE 2017
Duminica a opta după Paști
Evrei 11, 33-40; 12, 1-2

Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. Li s-au arătat nişte limbi ca de foc care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioşi din fiecare neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toţi se mirau şi se minunau zicând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?! 8 Cum de îi auzim, fiecare dintre noi, vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut?! 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asiadin Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părţile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, pe toţi îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările măreţe ale lui Dumnezeu!“ Toţi erau uimiţi şi nedumeriţi şi se întrebau unul pe altul: „Ce vrea să însemne aceasta?“ Alţii însă îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!“

Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit astfel:

– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele mele! 15Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zici aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel: În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii voştri vor vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor visa visuri! Chiar şi peste slujitorii Mei şi slujitoarele Mele voi turna din Duhul Meu în acele zile şi vor profeţi. Voi face minuni sus în cer şi semne jos pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a Domnului. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de legeDumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin! De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limbaj. Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor" şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta! Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!ată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi! Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:

– Fraţilor, ce să facem?

Petru le-a răspuns:

– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristosspre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!

Şi cu multe alte cuvinte el mărturisea şi îi îndemna zicând:

– Mântuiţi-vă din mijlocul acestei generaţii corupte!

Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.
Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun; îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după cum avea nevoie fiecare.În fiecare zi continuau să se întâlnească în acelaşi gând în Templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie şi simplitate a inimii, Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau parte de bunăvoinţă din partea întregului popor. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

]]>
Wed, 07 Jun 2017 19:26:31 +0300 trezire duhovniceasca talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe Biserica Ortodoxa inregistrari audio ortodox Pr. Cristian Stavriu credinta ortodoxa
<![CDATA[Vindecarea orbului din nastere 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-orbului-din-nastere-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a șasea după Paști/
Vindecarea orbului din naștere 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA A ȘASEA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 2017
Sf. Ap. Ev. Ioan 9, 1 - 38

În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om orb din naştere; atunci ucenicii Lui L-au întrebat pe El zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci s-a născut orb ca să se arate într-însul lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Apoi i-a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului, care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte, că era cerşetor, se întrebau: nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau că acesta este, iar alţii ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: eu sunt. Deci l-au întrebat: atunci cum s-au deschis ochii tăi? El le-a răspuns şi a zis: omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului şi te spală. Deci, mergând şi spălându-mă, am dobândit vederea. L-au mai întrebat: unde este Acela? Nu ştiu, le-a răspuns el. L-au dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Şi era într-o zi de sâmbătă, când a făcut Iisus tină şi a deschis ochii orbului. Deci din nou l-au întrebat fariseii cum a dobândit vederea. El le-a răspuns: tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd. Deci, unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzeşte ziua sâmbetei. Dar alţii ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Şi astfel era dezbinare între ei. Deci iarăşi l-au intrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre El pentru că ţi-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este prooroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinţii celui vindecat de orbire. Aşadar i-au întrebat şi le-a zis: acesta este fiul vostru, despre care voi ziceţi că s-a născut orb? Atunci părinţii lui au răspuns şi l-au zis: ştim că acesta este fiul nostru şi că el s-a născut orb; dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul; el singur vă va spune despre sine. Acestea le-au zis părinţii lui, pentru că se temeau de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum, că de-L va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinţii lui au zis: este în vârstă, întrebaţi-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul Acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos, nu ştiu; eu una şiu, că eram orb şi acum văd. Deci l-au întrebat iarăşi: ce ţi-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El le-a răspuns: acum v-am spus vouă şi n-aţi auzit! De ce voiţi să auziţi încă o dată? Nu cumva voiţi şi să vă faceţi şi voi ucenici ai Lui? Atunci l-au ocărât şi i-au zis: tu eşti ucenicul Lui; noi suntem ucenicii lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe Acesta noi nu-L ştim de unde este. Răspuns-a omul şi le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea că voi nu ştiţi de unde este; şi totuşi El a deschis ochii mei. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naştere. Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns şi i-au zis: în păcate tu te-ai născut întreg şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară şi găsindu-l, l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns şi a întrebat: cine este, Doamne, ca să cred într-Însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci cel care vorbeşte cu tine, Acela este. Atunci el a grăit: cred, Doamne, şi s-a închinat Lui.”

APOSTOLUL DUMINICII A ȘASEA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 2017
Faptele Sfinților Apostoli 16, 16-34

În zilele acelea, când ne duceam noi, apostolii, la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga zicând: Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au în piaţă înaintea dregătorilor. Şi, ducându-i la judecători, au zis: Aceşti oameni, care sunt iudei, tulbură cetatea noastră, şi vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Şi, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniţei şi le-a strâns picioarele în butuci; iar la miezul nopţii, Pavel şi Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniţă îi ascultau. Şi deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniţei şi îndată s-au deschis toate uşile şi legăturile tuturor s-au dezlegat. Şi deşteptându-se temnicerul şi văzând deschise uşile temniţei, scoţând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închişi au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Să nu-ţi faci nici un rău că toţi suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru şi, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel şi a lui Sila; şi scoţându-i afară (după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta. Şi i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu şi tuturor celor din casa lui. Şi el, luându-i la sine în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată. Şi, ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu.”

]]>
Sun, 21 May 2017 19:41:29 +0300 vindecare talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu inregistrari audio ortodox predici ortodoxe sfintii parinti
<![CDATA[Vindecarea slabanogului de la Vitezda 2017 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2017--pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-de-la-vitezda-2017--pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica a patra după Paști/
Vindecarea Slabanogului de la Vitezda 2017 / 
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A PATRA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA 2016
Sf. Ap. Ev. Ioan 5, 1-15

În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda şi care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăceau mulţime multă de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa; şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voieşti să te faci sănătos? Răspuns-a Lui Bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare, când se tulbură apa; aşa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi în clipa aceea s-a făcut omul sănătos şi şi-a luat patul său şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă şi nu-ţi este iertat să iei patul. El le-a răspuns: Cel care m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ţi-a zis: ia-ţi patul tău şi umblă? Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu şi i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple şi mai rău. Atunci omul s-a dus şi a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.”

APOSTOLUL LA DUMINICA A PATRA DUPĂ PAȘTI
VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA
FAPTELE APOSTOLILOR 9, 32-42

În zilele acelea, Petru, trecând pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Şi Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s-au şi întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniţă, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Căprioară. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea. Şi în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus. Şi, fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbaţi la el, rugându-l: Nu pregeta să vii până la noi. Şi Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara, pe când era cu ele. Şi Petru, scoţând afară pe toţi, a îngenunchiat şi s-a rugat şi, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzând pe Petru, a şezut. Şi, dându-i mâna, Petru a ridicat-o şi, chemând pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie. Şi s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope şi mulţi au crezut în Domnul.”

]]>
Wed, 10 May 2017 22:01:16 +0300 invatatura de credinta ortodoxa necredinta inregistrari audio ortodox talcuiri din sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu vindecare predici ortodoxe