<![CDATA[Catehetica]]> http://www.catehetica.ro Sun, 03 Dec 2023 06:46:23 +0200 (Cristian Stavriu) adrian.bardan@a3d.ro http://www.catehetica.ro/cms-resources/images/mainImage/1-hhq_5074-135x999.jpg <![CDATA[Catehetica]]> http://www.catehetica.ro Zend_Feed ro http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[Seara Biblica la Scoala Parintilor 02. 04. 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/seara-biblica-la-scoala-parintilor-02--04--2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/seara-biblica-la-scoala-parintilor-02--04--2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuAstă seară am organizat cu grupul catehetic de tineri de la Școala Părinților o „Seară Biblică” plină de har și comuniune.
Astăzi s-a tâlcuit din cuvântul introductiv de învățătură al IPS Bartolomeu Anania la prima Carte a Bibliei și anume: PENTATEUHUL.
În continuare s-a făcut citire din capitolele 1,2 și 3 de la FACERE. Ne-am oprit pe marginea multor aspecte legate de Pentateuh, de înțelegere istorică, teologică și cronologică, apoi asupra unor aspecte lingvistice legate de ebraică, greacă sau latină în prezentarea celor trei ediții ale Scripturii: Textul Masoretic, Septuaginta și Vulgata.
Am încercat să facem analogii ale actului creației cu situații demne de luat în seamă în viața de zi cu zi, în provocările vremurilor noastre și înțelegerea armoniei și ierarhiei creației ....
A fost o atmosferă destinsă, vie și reconfortantă!!!
Împărtășim și celor dornici și avizi de cunoaștere înregistrarea unei părți din această întâlnire pe zoom on live, spre folos duhovnicesc!
Pr. Cristian Stavriu


]]>
Fri, 10 Apr 2020 10:01:22 +0300 talcuiri din sfanta scriptura biblia predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa cateheze catehetica Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Scoala Parintilor - despre starea duhovniceasca 05. 04. 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/scoala-parintilor---despre-starea-duhovniceasca-05--04--2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/scoala-parintilor---despre-starea-duhovniceasca-05--04--2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuLa inițiativa tinerilor de la Școala Părinților a avut loc întâlnirea de zidire sufletească despre „Starea Duhovnicească” live pe platforma Zoom într-o comuniune de neuitat a cca 50 de suflete vii în Hristos...
05 Aprilie 2020 Duminică seara .....

]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:55:17 +0300 talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor cateheze trezire duhovniceasca catehetica Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Sf. Maria Egipteanca 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--maria-egipteanca-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--maria-egipteanca-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

 

 


Ev. Luca 7, 36-50

În vremea aceea unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Şi, intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi, iată, era în cetate o femeie păcătoasă, care, aflând că Iisus şade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele, şi cu părul capului ei să le şteargă. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis în sinea lui: Acesta, dacă ar fi proroc, ar şti cine e şi ce fel este femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Atunci, răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune! zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt, cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă cu lacrimi Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele! Atunci au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sinea lor: Cine este Acesta care iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis către femeie: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!

]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:42:48 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Duminica Sf Ioan Scararul 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf-ioan-scararul-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf-ioan-scararul-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

 


]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:15:09 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Sfintei Cruci 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintei-cruci-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintei-cruci-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1

Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:58:52 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe post Sfanta Cruce Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Ortodoxiei 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica întâi din Post /
Duminica Ortodoxiei 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /

Ev. Ioan 1, 43-51

 

În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: lată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael l-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:47:46 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe post educatia tinerilor si copiilor sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Infricosatei Judecati 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-infricosatei-judecati-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-infricosatei-judecati-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica lăsatului sec de carne /
Duminica Înfricoșatei Judecăți 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /


Ev. Matei 25, 31-46

 

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci, drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei preamici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:30:12 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica dupa Botezul Domnului 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica după Botezul Domnului /
Începutul propovăduirii Domnului 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI
ÎNCEPUTUL PROPOVĂDUIRII DOMNULUI
Sf. Ap. Ev. Matei 4, 12 - 17În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit». De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.

Ap. Efeseni 4, 7-13


Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.

]]>
Sun, 12 Jan 2020 22:19:15 +0200 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa Botez Taina Pocaintei predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Fuga in Egipt 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/fuga-in-egipt-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/fuga-in-egipt-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos /
Fuga în Egipt 2019 /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA DUPĂ NAȘTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS
FUGA ÎN EGIPT
Sf. Ap. Ev. Matei 2, 13 - 23


După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: «Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt». După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.

APOSTOLUL 
Ap. Galateni 1, 11 - 19

 

Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată în iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar, când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul dintre apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.

]]>
Sun, 29 Dec 2019 13:48:49 +0200 talcuiri din sfanta scriptura increderea in Dumnezeu credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pilda celor poftiti la Cina 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica a 28-a după Rusalii /
Pilda celor poftiți la Cina 2019 /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A 28-A DUPĂ RUSALII
PILDA CELOR POFTIȚI LA CINA 2019
SF. AP. EV. LUCA 14, 16 - 24

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

]]>
Sun, 15 Dec 2019 13:40:02 +0200 credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Spovedanie probleme de viata catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Tamaduirea femeii garbove 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian STavriu http://www.catehetica.ro/tamaduirea-femeii-garbove-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/tamaduirea-femeii-garbove-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica a 27-a după Rusalii /
Tămăduirea femeii gârbove 2019 /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A 27-A DUPĂ RUSALII
TĂMĂDUIREA FEMEII GÂRBOVE

SF. AP. EV. LUCA 13, 10-17

 

În vremea aceea Iisus învăţa într-una din sinagogi sâmbăta. Şi, iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, încât nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta! Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci veniţi în aceste zile şi vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei! Domnul însă i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul sau asinul său de la iesle şi nu îl duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iată, de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Şi, zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau împotriva Lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârşite de Dânsul.

]]>
Sun, 15 Dec 2019 13:16:32 +0200 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa parinti si copii catehetica evanghelia Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pogorarea Sfantului Duh 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-sfantului-duh-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pogorarea-sfantului-duh-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Pogorârea Sfântului Duh /
Duminica a opta după Paști 2019 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI

SF. AP. EV. IOAN 7, 37 - 53; 8, 12

„În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii –, Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei ce au crezut în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit. Deci, mulţi din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Prorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David şi din cetatea Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El. Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om. Deci le-au răspuns fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc. Şi s-a dus fiecare la casa lui. Deci, iarăşi a vorbit Iisus, zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

APOSTOL LA DUMINICA A OPTA DUPĂ PAȘTI

AP. Fapte 2, 1 - 11

În zilele acelea, când a sosit ziua Cincizecimii, Apostolii erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi, iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau, zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc, toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu.

]]>
Sun, 16 Jun 2019 14:33:24 +0300 credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa trezire duhovniceasca catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Vindecarea a doi orbi si un mut 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-a-doi-orbi-si-un-mut-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-a-doi-orbi-si-un-mut-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Vindecarea doi orbi și un mut 2018 /
Duminica a șaptea după Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:55:50 +0300 talcuiri din sfanta scriptura vindecare credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Vindecarea slabanogului 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-slabanogului-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Vindecarea slăbănogului 2018 /
Duminica a șasea după Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:52:22 +0300 talcuiri din sfanta scriptura Cuvinte de Folos vindecare stari sufletesti educatia tinerilor si copiilor pronia divina Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Duminica Samarinencei 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-samarinencei-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-samarinencei-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia fumați I /
Duminica Samarinencei 2018 /
Duminica a cincea după Paști 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:49:02 +0300 profamilie predici ortodoxe probleme de viata pronia divina Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Sf. Mare Mucenic Gheorghe 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/sf--mare-mucenic-gheorghe-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/sf--mare-mucenic-gheorghe-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 2018 /
După Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:40:59 +0300 talcuiri din sfanta scriptura sfintii parinti predici ortodoxe Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Duminica femeilor mironosite 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-femeilor-mironosite-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-femeilor-mironosite-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica femeilor mironosițe 2018 /
Duminica a doua după Paști 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:35:50 +0300 talcuiri din sfanta scriptura predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa mirungere fericire Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Adoua zi de Pasti 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/adoua-zi-de-pasti-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/adoua-zi-de-pasti-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
A doua zi de Paști 2018 /
Luni a doua zi de Paști 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 15 Jul 2018 21:26:35 +0300 credinta ortodoxa predici ortodoxe invierea educatia tinerilor si copiilor Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[CUM SA DEVII INVINGATOR? - video-conferinta ortodoxa]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/cum-sa-devii-invingator--video-conferinta-ortodoxa http://www.catehetica.ro/cum-sa-devii-invingator--video-conferinta-ortodoxa


O provocare pentru tineri, pentru generația tânără în mod deosebit dar și pentru cei care încă mai au spirit de învingători.
Conferința ortodoxă - Cum să devii învingător? - propune o discuție plină de viață, plină de surprize și de înțelesuri care poate problematiza pe oricine dar mai mult decât atât poate deschide un apetit deosebit pentru bucuria de a trăi frumos, plenar și provocator.
Plecând de la sintagma: „De ce ești trist popor al învierii?” ne propunem să aducem în fața celor prezenți un spirit de viață autentică, plină de bucurie și de împlinire din perspectiva celor care nu vor să fie învinși niciodată, nu vor să renunțe niciodată și sunt dispuși să petreacă la braț cu Dumnezeul Cel Viu.
Va conferenția pr. Cristian Stavriu la invitația pr. paroh Eugeniu Rogoti și pr. Vladimir Valicu în biserica Sf. Nicolae Tabacu din strada Victoriei, nr.180 - JOI 23 NOIEMBRIE 2017 ORELE 18.00

]]>
Fri, 01 Dec 2017 13:41:57 +0200 increderea in Dumnezeu calea mantuirii Cuvinte de Folos crestinism ortodox conferinte ortodoxe educatia tinerilor si copiilor catehetica bucurie Evenimente crestin ortodoxe evenimente spirituale dreapta socotinta
<![CDATA[Buna Vestire 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/buna-vestire-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Buna Vestire 2018 /
Duminica a cincea din Post 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 25 Mar 2018 19:54:19 +0300 calea mantuirii Fecioara Maria predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa adevar Taina Mantuirii evanghelia Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Duminica Sf. Cruci 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--cruci-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--cruci-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica Sfintei Cruci 2018 /
Duminica a treia din Post 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 25 Mar 2018 18:11:31 +0300 talcuiri din sfanta scriptura inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Sfanta Cruce Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Duminica Ortodoxiei 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Duminica Ortodoxiei 2018 /
Duminica intâi din Post 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

]]>
Sun, 25 Mar 2018 18:24:21 +0300 increderea in Dumnezeu inregistrari audio ortodox credinta ortodoxa predici ortodoxe invatatura de credinta ortodoxa dreapta socotinta Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Infricosata Judecata 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/infricosata-judecata-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/infricosata-judecata-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Înfricoșata Judecată 2018 /
Duminica a treizeci si patra după Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A TREIZECI ȘI PATRA DUPĂ RUSALII
ÎNFRICOȘATA JUDECATĂ 2018
Sf. Ap. Ev. Matei 25, 31-46

Zis-a Domnul: când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit, sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice: adevărat vă spun că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică.”

APOSTOLUL LA DUMINICA ÎNFRICOȘATEI JUDECĂȚI
Epistola I către Corinteni a Sf. Ap. Pavel

Fraţilor, nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisoseşte, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipseşte. Dar vedeţi ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoştinţă, şezând la masă în templul idolilor, oare conştiinţa lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Şi va pieri prin cunoştinţa ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos! Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor slabă, păcătuiţi faţă de Hristos. De aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu.Oare, nu sunt eu liber? Nu sunt eu Apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu întru Domnul? Dacă altora nu le sunt Apostol, vouă, negreşit, vă sunt. Căci voi sunteţi pecetea apostoliei mele întru Domnul.”

]]>
Mon, 12 Feb 2018 18:45:54 +0200 judecata inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa infricosata judecata Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Vamesul si Fariseul 2018 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vamesul-si-fariseul-2018---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/vamesul-si-fariseul-2018---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Vameșul si Fariseul 2018 /
Duminica a treizeci si treia după Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

Vameșul și Fariseul 2018 
Duminica a treizeci și treia după Rusalii
Sf. Ap. Ev. Luca 18, 10-14

Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să se roage: unul era fariseu şi altul vameş. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi şi desfrânaţi, sau ca acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice spre cer, ci îşi bătea pieptul său şi zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului! Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalţă pe sine se va smeri; iar cel care se smereşte pe sine se va înălţa.”

APOSTOLUL DUMINICII A TREIZECI ȘI TREIA DUPĂ RUSALII
PILDA VAMEȘULUI ȘI A FARISEULUI 2018
Epistola Sf. Ap. Pavel către Timotei 3, 10-15

Fiule Timotei, tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă-răbdare, în dragoste, în stăruinţă, în prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat!, şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.”

]]>
Sun, 28 Jan 2018 17:24:13 +0200 talcuiri din sfanta scriptura increderea in Dumnezeu credinta ortodoxa crestinism ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa necredinta probleme de viata Despre Inselare Cum sa biruim Mandria Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Vindecarea celor zece leproși 2018 - Pr. Cristian Stavriu - Parohia Afumați I]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/vindecarea-celor-zece-leprosi-2018---pr--cristian-stavriu---parohia-afumati http://www.catehetica.ro/vindecarea-celor-zece-leprosi-2018---pr--cristian-stavriu---parohia-afumati Pr. Cristian StavriuParohia Afumați I /
Vindecarea celor zece leprosi 2018 /
Duminica a douazeci si noua după Rusalii 2018 /
Predica Ortodoxa /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A DOUĂZECIȘINOUA DUPĂ RUSALII 
VINDECAREA CELOR ZECE LEPROȘI 2018
Sf. Ap. Ev. LUCA 17, 12-19

În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi! Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis: oare, nu toţi cei zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.”

APOSTOLUL LA VINDECAREA CELOR ZECE LEPROȘI
Epistola Sf. Ap. Pavel către Coloseni 1, 12-18

Fraţilor, mulţumim cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate.”

]]>
Sun, 14 Jan 2018 17:16:08 +0200 talcuiri din sfanta scriptura Cuvinte de Folos vindecare inregistrari audio ortodox predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Spovedanie Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Ce facem cu familiile, copii si viitorul nostru?]]> Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/ce-facem-cu-familiile-copii-si-viitorul-nostru http://www.catehetica.ro/ce-facem-cu-familiile-copii-si-viitorul-nostru ProvitaSambătă 26 Martie 2011 a avut loc în București cât și în țară un marș profamilie, provita, în sprijinul celulei de bază a societății – FAMILIA! Spune DA vietii!

Totul a fost frumos, marșul s-a desfășurat civilizat, în liniște și pace prin Bucureștiul aglomerat și preocupat doar de cele ale zilei. Din păcate românii noștri nu percutează la astfel de manifestări și din această cauză vom suferi pe viitor căutând cauzele necazurilor nostre într-o cu totul altă parte. Puținătatea participanților însă este îngrijorătoare!

Cu câteva zile în urmă ieromonahul Savatie Baștovoi într-un serial al emisiunii „Pietrele Vorbesc” a discutat cu un american (Scott Lively doctor in drept si invitat al emisiunii) despre initiativele legislative cu privire la discriminarea minorităților. Emisiune pe care o recomand cu caldura:

Profamilia, Antiavort - Ier. Savatie Bastovoi

Putem vedea în emisiunea enunțată abilitatea, iscuțimea, consecvența și puterea pe care o pun în slujba răului aceia care se luptă impotriva familiei, impotriva vieții, impotriva moralității, impotriva lui Dumnezeu, samd.

Din păcate aceeași abilitate și efervescență nu o regăsim nici măcar în rândurile oamenilor bisericii noastre naționale, nici în rândurile acelora care duminică de duminică participă la sfintele Liturghii- pentru că ne credem credincioși doar prin faptul că împlinim un ritual.

Ceea ce vreau să spun nu este o judecată asupra noastră a tuturor ci doar o constatare a unei realități crude pe care dacă nu o vom aborda corect nu o vom putea învinge.

De la an la an sunt din ce în ce mai puține conferințe (de orice fel), din ce în ce mai puțini părinți duhovnicești invitați să-și spună cuvântul mulțimilor de creștini, de studenți samd. De ce oare? suntem vinovați pentru aceasta?

Cred că este timpul ca noi aceia care dispunem de mijloace media, posesorii de bloguri si portale creștine să promovăm cât mai mult acțiuni de felul acesta. Dezbinarea ne-a decimat, iar cei care lucrează de partea răului ne înving prin număr, prin prezență, prin consecvență și putere.

Noi suntem slabi și neputincioși pentru că nu suntem uniți și asta face deliciul adversarului.

Eu cred că ar trebui să lucrăm mai puțin timid față de cei din jur iar soluția pentru noi este să lucrăm foarte mult la desăvârșirea creștină printr-o luptă aprigă cu sinele, participare la Sfintele Liturghii, spovedanie, împărtășire și activitate multă în săvârșirea faptelor bune. Dacă vom dobândi o bună înțelegere a lucrurilor, și ne vom raporta corect față de ceea ce ne înconjoară, deci vom dobândi virtutea dreptei socotințe atunci lucrurile se vor schimba. Nimic nu vom putea schimba în jurul nostru dacă nu ne vom schimba pe noi înșine. Apoi abia, vom putea antrena în această mișcare spre bine și pe cei de lângă noi. Vrem să vedem alături de noi din ce în ce mai des pe preoții duhovnici, pe episcopii noștri, profesorii noștri samd. Este teribil de deranjant să vezi că cei care sunt îndreptățiți să ia atitudine, să sprijine și să conducă astfel de manifestări sunt invizibili. Dar vina pentru aceasta este numai a noastră a tuturor. Rămâne să vedem pe viitor ce putem face concret! Aștept sugestiile cititorilor și sfaturile duhovnicilor!

Cristian Stavriu

 

]]>
Mon, 04 Apr 2011 12:55:33 +0300 avort anticonceptionale profamilie Cristian Stavriu
<![CDATA[Ce s-a intamplat la Ierusalim cu asezamantul romanesc? - Savatie Bastovoi]]> Savatie Bastovoi http://www.catehetica.ro/ce-s-a-intamplat-la-ierusalim-cu-asezamantul-romanesc-savatie-bastovoi http://www.catehetica.ro/ce-s-a-intamplat-la-ierusalim-cu-asezamantul-romanesc-savatie-bastovoi Întreruperea comuniunii dintre doua biserici surori autocefale nu este un lucru simplu și nici de glumă. Iată că s-a creat un precedent care cu siguranță va avea unele repercursiuni în viitor. Din păcate, cred că oamenii astăzi mai puțin se gandesc intuitiv la reculul unei decizii atât de importante. Mai jos avem o inregistrare video realizată de ieromonahul Savatie Bastovoi in cadrul emisiunii Pietrele Vorbesc avândul ca invitat pe ieromonahul Petre Pruteanu de la mânăstirea Trei Ierarhi din Iași. Emisiunea își propune abordarea acestui subiect și găsirea unor răspunsuri la întrebarile: Ce s-a întamplat intre patriarhiile română și ierusalimiteană? Ce interese primează în rezolvarea acestei probleme dificile?

]]>
Fri, 20 May 2011 10:19:38 +0300 Biserica Ortodoxa Pietrele Vorbesc Savatie Bastovoi
<![CDATA[Conferinta Despre Post-P.Arsenie Muscalu]]> Arsenie Muscalu http://www.catehetica.ro/conferinta-despre-post-p-arsenie-muscalu http://www.catehetica.ro/conferinta-despre-post-p-arsenie-muscalu Despre PostPortalul nostru crestin ortodox va ofera spre ascultare o importantă înregistrare audio de la Conferinta - Despre Post avându-l ca invitat pe parintele protosinghel Arsenie Muscalu. Aveti ocazia să ascultați un cuvânt de invățătură despre post și răspunsuri la o multitudine de întrebări legate de acest subiect!
Postul Constrângere sau Libertate:

 

 

 

Arsenie Muscalu - Despre Post-1-www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre post-2- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post-3- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post - 4- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post - 5- www.catehetica.ro

Arsenie Muscalu - Despre Post-6- www.catehetica.ro

]]>
Mon, 08 Apr 2013 08:03:35 +0300 inregistrari audio ortodox conferinte ortodoxe Arsenie Muscalu post roadele postului
<![CDATA[Cum jura politicienii pe Biblie fara discernamant!-video]]> Rafael Udriste http://www.catehetica.ro/cum-jura-politicienii-pe-biblie-fara-discernamant-video http://www.catehetica.ro/cum-jura-politicienii-pe-biblie-fara-discernamant-video Vă invităm să vizionati un nou serial video al emisiunii SEMNE realizat de Rafael Udriște!
In această înregistrare putem distinge felul în care oamenii politici jură în fața românilor cu mâna pe Biblie: „așa să-mi ajute Dumnezeu!”
Cum se face că în România s-au votat in 20 de ani legi contrare învățăturilor biblice iar nouă nu ne-a rămas decât să tot tragem semnale de alarmă fără a putea face concret ceva! Vizionare placuta si cu folos!

Serialul a fost preluat de AICI

]]>
Tue, 12 Apr 2011 08:30:42 +0300 biblia juramant politicieni
<![CDATA[ProFamilia, Antiavort-Ier.Savatie Bastovoi]]> Savatie Bastovoi http://www.catehetica.ro/profamilia--antiavort-ier-savatie-bastovoi http://www.catehetica.ro/profamilia--antiavort-ier-savatie-bastovoi Va invitam sa vizionati un nou serial al emisiunii video „Pietrele Vorbesc” despre ProFamilie, AntiAvort, ProVita, cat si despre initiativa legislativa pentru discriminarea minoritatilor. Despre aceasta lege bolnavă vom afla in aceasta emisiune realizata de bravul ieromonah savatie Bastovoi.

]]>
Sat, 26 Mar 2011 20:02:03 +0200 profamilie Pietrele Vorbesc Savatie Bastovoi
<![CDATA[Scoala Parintilor - despre starea duhovniceasca 05. 04. 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/scoala-parintilor---despre-starea-duhovniceasca-05--04--2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/scoala-parintilor---despre-starea-duhovniceasca-05--04--2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuLa inițiativa tinerilor de la Școala Părinților a avut loc întâlnirea de zidire sufletească despre „Starea Duhovnicească” live pe platforma Zoom într-o comuniune de neuitat a cca 50 de suflete vii în Hristos...
05 Aprilie 2020 Duminică seara .....

]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:55:17 +0300 talcuiri din sfanta scriptura educatia tinerilor si copiilor cateheze trezire duhovniceasca catehetica Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Sf. Maria Egipteanca 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--maria-egipteanca-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf--maria-egipteanca-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

 

 


Ev. Luca 7, 36-50

În vremea aceea unul dintre farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Şi, intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi, iată, era în cetate o femeie păcătoasă, care, aflând că Iisus şade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele, şi cu părul capului ei să le şteargă. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis în sinea lui: Acesta, dacă ar fi proroc, ar şti cine e şi ce fel este femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. Atunci, răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune! zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt, cu cincizeci. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă cu lacrimi Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul capului ei. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele! Atunci au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sinea lor: Cine este Acesta care iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis către femeie: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!

]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:42:48 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Seara Biblica la Scoala Parintilor 02. 04. 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/seara-biblica-la-scoala-parintilor-02--04--2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/seara-biblica-la-scoala-parintilor-02--04--2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuAstă seară am organizat cu grupul catehetic de tineri de la Școala Părinților o „Seară Biblică” plină de har și comuniune.
Astăzi s-a tâlcuit din cuvântul introductiv de învățătură al IPS Bartolomeu Anania la prima Carte a Bibliei și anume: PENTATEUHUL.
În continuare s-a făcut citire din capitolele 1,2 și 3 de la FACERE. Ne-am oprit pe marginea multor aspecte legate de Pentateuh, de înțelegere istorică, teologică și cronologică, apoi asupra unor aspecte lingvistice legate de ebraică, greacă sau latină în prezentarea celor trei ediții ale Scripturii: Textul Masoretic, Septuaginta și Vulgata.
Am încercat să facem analogii ale actului creației cu situații demne de luat în seamă în viața de zi cu zi, în provocările vremurilor noastre și înțelegerea armoniei și ierarhiei creației ....
A fost o atmosferă destinsă, vie și reconfortantă!!!
Împărtășim și celor dornici și avizi de cunoaștere înregistrarea unei părți din această întâlnire pe zoom on live, spre folos duhovnicesc!
Pr. Cristian Stavriu


]]>
Fri, 10 Apr 2020 10:01:22 +0300 talcuiri din sfanta scriptura biblia predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa cateheze catehetica Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Sf Ioan Scararul 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf-ioan-scararul-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sf-ioan-scararul-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

 


]]>
Fri, 10 Apr 2020 20:15:09 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Sfintei Cruci 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintei-cruci-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-sfintei-cruci-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /

Predică ortodoxă la /

Duminica a treia din Post /

Duminica Ortodoxiei 2020 /

Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1

Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:58:52 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe post Sfanta Cruce Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Ortodoxiei 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-ortodoxiei-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica întâi din Post /
Duminica Ortodoxiei 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /

Ev. Ioan 1, 43-51

 

În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: lată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael l-a spus: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:47:46 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe post educatia tinerilor si copiilor sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica Infricosatei Judecati 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-infricosatei-judecati-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-infricosatei-judecati-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica lăsatului sec de carne /
Duminica Înfricoșatei Judecăți 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /


Ev. Matei 25, 31-46

 

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci, drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei preamici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

]]>
Fri, 10 Apr 2020 19:30:12 +0300 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor sfanta scriptura Pr. Cristian Stavriu scoala parintilor
<![CDATA[Duminica dupa Botezul Domnului 2020 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2020---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/duminica-dupa-botezul-domnului-2020---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica după Botezul Domnului /
Începutul propovăduirii Domnului 2020 /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI
ÎNCEPUTUL PROPOVĂDUIRII DOMNULUI
Sf. Ap. Ev. Matei 4, 12 - 17În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: «Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit». De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.

Ap. Efeseni 4, 7-13


Fraţilor, fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: «Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor». Iar aceea că: «S-a suit» – ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.

]]>
Sun, 12 Jan 2020 22:19:15 +0200 talcuiri din sfanta scriptura credinta ortodoxa Botez Taina Pocaintei predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Fuga in Egipt 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/fuga-in-egipt-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/fuga-in-egipt-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos /
Fuga în Egipt 2019 /
Pr. Cristian Stavriu /

 

DUMINICA DUPĂ NAȘTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS
FUGA ÎN EGIPT
Sf. Ap. Ev. Matei 2, 13 - 23


După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: «Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt». După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.

APOSTOLUL 
Ap. Galateni 1, 11 - 19

 

Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată în iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar, când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul dintre apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.

]]>
Sun, 29 Dec 2019 13:48:49 +0200 talcuiri din sfanta scriptura increderea in Dumnezeu credinta ortodoxa educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa catehetica Pr. Cristian Stavriu
<![CDATA[Pilda celor poftiti la Cina 2019 - Pr. Cristian Stavriu]]> Pr. Cristian Stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2019---pr--cristian-stavriu http://www.catehetica.ro/pilda-celor-poftiti-la-cina-2019---pr--cristian-stavriu Pr. Cristian StavriuPr. Cristian Stavriu /
Predică ortodoxă la /
Duminica a 28-a după Rusalii /
Pilda celor poftiți la Cina 2019 /
Pr. Cristian Stavriu /

DUMINICA A 28-A DUPĂ RUSALII
PILDA CELOR POFTIȚI LA CINA 2019
SF. AP. EV. LUCA 14, 16 - 24

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.

]]>
Sun, 15 Dec 2019 13:40:02 +0200 credinta ortodoxa predici ortodoxe educatia tinerilor si copiilor invatatura de credinta ortodoxa Spovedanie probleme de viata catehetica Pr. Cristian Stavriu